Kommunen bekrefter at de har fullt belegg. Det betyr at de ikke har plass til å ta imot flere ved akuttenhetene.

– Vi vil egentlig ikke si: Det var det vi sa, men det er det vi sier nå, sier Trine Tørseth.

Hun jobber som verneombud på rusinstitusjonen Fredensborg hus, men snart er det slutt. Etter jul legges institusjonen ned for godt.

Kommunen skal kutte antallet rusinstitusjonsplasser fram mot 2030. Bare de to neste årene forsvinner 52 plasser. Tanken er å gi rusmisbrukere boliger og tilbud i bydelene.

Tillitsvalgte og en beboer ved Fredensborg hus har tidligere stilt seg kritisk til planen.

Fem avvist

Fredensborg hus har i flere helger fått spørsmål om de kan ta imot personer i krise som trenger husly, men har måtte si nei. Etter 15. september har det nemlig vært inntaksstopp.

Men på tirsdag kom en overraskende beskjed: De må på nytt ha et akuttilbud for mennesker i rus fram til 1. desember.

– Vi har fått beskjed om at fem personer som trengte husly ble avvist på legevakta forrige helg, sier Tørseth.

– Hva tenkte du da beskjeden kom?

– Dessverre skjedde det vi trodde kom til å skje. Vi vet jo at det blir kaldere og at det blir vanskeligere og vanskeligere å bo ute i Norge. Det her oppleves som gambling med folks liv, svarer Tørseth.

Hun opplyser at institusjonen Svingen er under oppussing, men antas først å stå klar i januar. Det mener kommunen vil kunne minke behovet. Tørseth er ikke like sikker, og stiller samtidig spørsmål om hvordan det blir i jula.

– Varer behovet bare fram til første desember og så starter det igjen i januar? Det er ikke sånn mennesker fungerer. Jeg gruer meg til jul, og tanken på at noen kan fryse i hjel bare fordi kommunen skal spare litt penger, sier hun.

Beklagelig

Velferdsetaten bekrefter at de for en kort periode vil ha noen akuttplasseringer ved Fredensborg hus. Bakgrunnen er en tilbakemelding fra Sosial ambulant akutteam om at de ved fem tilfeller forrige helg har måttet avvise henvisning til akuttplass.

– Det er svært beklagelig at personer ble avvist, og Velferdsetaten skal innenfor rammen av dagens institusjonstilbud bidra til å sikre at det er tilstrekkelig med akuttplasser for personer med rusproblemer, sier John Ingar Danielsen, avdelingssjef for Avdeling Rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten.

Han opplyser at behovet for akuttplasser for personer med rusproblemer varierer, men at de har fullt belegg nå.

– Den siste tiden har det vært mange ledige plasser ved akuttenhetene, mens det de to siste ukene har vært større pågang. Velferdsetaten har sammen med bydelene arbeidet systematisk for å sikre at personer som har hatt mange opphold på akuttinstitusjoner, får et mer langvarig tjenestetilbud. Dette arbeidet har medført at behov for akuttplasseringer har blitt redusert over en lang periode, sier Danielsen.

Fakta

Gjennom Temaplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner ble det i april 2021 besluttet å avvikle 52 rusinstitusjonsplasser. 32 av disse plassene skal avvikles ved Fredensborg hus.

Temaplanen for rusinstitusjonsplasser tilsier at Velferdsetaten frem til 2030 skal redusere rusinstitusjonsplasser ytterligere. Samtidig arbeides det systematisk for å bygge opp tjenester til målgruppen i bydel.

Dette arbeidet gjøres i samarbeid med blant annet frivillig og ideell sektor, brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester.

Han opplyser at beboerne ved Svingen vil etter planen kunne flytte tilbake i løpet av november.

– Kapasitet ved akutt-, utrednings- og videreformidlingsenhetene vil dermed normaliseres, sier han og forsikrer at Velferdsetaten skal sikre at personer med behov for akuttplass, får et slikt tilbud.

Han understreker at det er flere grunner til avvikling av Fredensborg hus: Behovet for institusjonsplasser, hvilke målgrupper Velferdsetaten har ansvar for å ivareta og bygningsmessige forhold.