– Vi er veldig heldige som har fått så mange gode søkere. Det har vært søkere fra Finnmark i nord til Bergen i vest, konstaterer seksjonslederen, som sjelden har opplevd maken til søkermasse.

Men samtidig er det et faktum at 564 søkere akkurat nå ikke vil være aktuelle.

– Søknadene kan ligge i tre måneder, og det kan være at noen flere kan få tilbud innen den tid. Men det vet jeg ikke nå, sier Paulsen til Avisa Oslo.

Patrulje

De fem politibetjentene som nå skal ansettes, skal fordeles til patruljeavsnittene ved de to politistasjonene ved enheten, Stovner og Manglerud.

Paulsen sier til Avisa Oslo at enheten mottok svært mange søknader fra studenter som gikk ut Politihøgskolen nå i sommer. Da de søkte, tilfredsstilte de ikke kravene om bestått høgskole og vil ikke være aktuelle i denne omgang.

– Det er overraskende mye formalkompetanse blant søkerne, både innenfor språkferdigheter og kulturforståelse. Vi har mange svært godt kvalifiserte søkere, konstaterer Paulsen.

Innstillingen til ansettelsesrådet pågår nå. Arbeidet med å vurdere søknadene ble fordelt til flere avsnittsledere ved patruljeavsnittet for å rekke å vurdere alle som tilfredsstiller kvalifikasjonsprinsippet for de statlige stillingene.

Oslo-erfaring

Det er vanlig at mange politiutdannede ønsker seg erfaring fra patruljetjeneste i hovedstaden. For politibetjenter betyr det rask mengdetrening i alle typer ordensoppdrag.