Byrådet vil at nye barnehager i Oslo skal være i kommunal eller ideell regi.

Eili Vigestad Berge fra Venstre er ute i Avisa Oslo med flere feilaktige påstander. Berge beskylder byrådet for å bruke hundrevis av millioner på å kjøpe opp private barnehager, og hevder at byrådet har bedt bydelene om å legge ned private barnehager.

Ingenting av dette stemmer.

I Oslo har vi fått ned barnehagekøene, satset på kompetanse i barnehagene, styrket bemanning i levekårsutsatte områder og tatt kontroll på fellesskapets penger som går til barnehagene. Det er jeg veldig stolt av.

Les også

Folk er fornøyde med private tilbud. Byrådet vil noe annet

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

For å gjøre det klart én gang for alle

Byrådet kjøper ikke opp eksisterende, private barnehager. I noen tilfeller kjøper kommunen areal fra utbyggere, som er regulert til barnehage i tilknytning til nye boligprosjekter. Det er viktig for at kommunen skal kunne sikre at enda flere skal få barnehageplass i nærheten av der de bor.

Jeg vil understreke at dette på langt nær er det samme som å kjøpe opp privatedrevne barnehager. Byrådet har heller ikke myndighet til å legge ned private barnehager, det er det kun de private eierne deres som kan.

Jeg er opptatt av at alle barn i Oslo sikres et godt barnehagetilbud, uansett om de går i en kommunal eller privat barnehage. Berge glemmer visst at bortsett fra foreldrebetalingen, er det kommunen som betaler for de private barnehageplassene.

Det Berge har rett i er at byrådet har satset stort på å bygge flere, nye barnehageplasser. Da vi overtok byrådskontorene i 2015 stod 5 500 barn utenfor barnehagefellesskapet i Oslo. Men takket være det rødgrønne byrådets satsninger har dekningsgraden økt, og flere familier får nå plass i den barnehagen de ønsker.

Byrådet vil at nye barnehager i Oslo skal være i kommunal eller ideell regi. De siste årene har vi sett en negativ trend hvor stadig flere private barnehager eies av kommersielle selskaper, som tjener store summer på barnehagevirksomhet. Noen av disse eies av multinasjonale selskaper registrert i skatteparadiser.

Samtidig som den norske velferdsstaten betaler for barnehageplassene, får disse selskapene lov å tjene seg rike på barnehagedrift. Når det offentlige eier viktige velferdstjenester, sikrer vi at alle pengene brukes til det beste for barna, og vi får bedre kontroll over kvaliteten på det pedagogiske tilbudet.

Barnehagen er en av våre desidert viktigste velferdstjenester, og vi vil fortsette å sørge for å gi et godt og trygt tilbud til stadig flere barn i Oslo.

Les også

Å rope på pårørende er ikke veien å gå

Les også

Et tankekors at kvinner i denne byen knapt føder barn

Les også

Gullsmeden ber ham om å bli med på bakrommet. Denne gangen tenker mannen, at nok er nok

Les også

Marthe ville ha gått i front om hun kunne. Litt mer tid kan bety alt