Gå til sidens hovedinnhold

Feiing, vasking og spyling midt på natta: Statens vegvesen har startet vårrengjøringen

Statens vegvesen har startet med den årlige vårrengjøringa av riks- og europavegene i Oslo-området. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid, og skal være ferdig i begynnelsen av mai.

Statens vegvesens driftsentreprenører gjør en grundig jobb under vårrengjøringa i hovedstaden.

De feier, vasker og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukkes det søppel og det kjøres bort. Når vegstøvet fjernes blir luftkvaliteten i Oslo bedre.

Rengjøringsarbeidet vil i hovedsak ved 22-tida og er ferdig før kl. 05.30 morgenen etter. Noen strekninger og veger blir helt stengt, mens andre blir renholdt mens trafikken passerer. Omkjøringsruter blir skiltet.

Fakta om Statens vegvesens kontraktstrategi for drift av riksvegene

  • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003
  • Frem til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020, var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020
  • I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder
  • For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år
  • De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon

Kilde: Statens Vegvesen

LES MER:

Ifølge Statens vegvesen vil det også bli gjort en del mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt m.m. når vegene likevel er stengt. Det er effektivt og sparer trafikantene for flere stenginger.

– Våre entreprenører jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange trafikanter. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier prosjektleder Hilde Roa Hagen i Statens vegvesen.

Hagen forteller trafikantene om å ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig, respektere sperringer og pålegg fra vakter som er utplassert i kryss, og følge skiltede omkjøringsruter.

Vårpussen i Oslo pågår fram til mandag morgen 3. mai.

Les også

Nå starter vårrengjøringen av Oslos gater – sjekk når du må flytte bilen

Kommentarer til denne saken