Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester opplyser til Avisa Oslo at signalene fra UDI ikke påvirker kommunens rigg til å ta imot de 2.000 flyktningene de er bedt om å bosette.

Helsebyråden har tidligere uttalt at kommunen har plass til mange flere enn 2.000 og har vært innstilt på at tallet kunne mangedobles.

Selv om det virker som at behovet i Norge blir redusert, påpeker UDI at at anslagene deres er usikre.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) svarer at UDIs justeringer ikke påvirker deres anmodning til kommunene om hvor mange som skal bosettes.

De har bedt kommunene om å bosette totalt 35.000 flyktninger i år. Oslo skal ta imot 2000 av dem.