Busser i kø i Schweigaards gate? Gata er i likhet med alle andre gater i Oslo laget for hest og kjerre.

Politisk redaktør Eirik Mosveen avslører svak politisk innsikt i hvordan kollektivtrafikken i Oslo er organisert i kommentaren «Har vi gitt opp å fungere normalt som by når det snør?»

Mens trikk og T-bane i Oslo kjøres på kontrakt og er tilrettelagt for den norske modellen, med et trepartssamarbeid som blant annet skal sikre byens befolkning de beste løsningene, de beste vognene og for så vidt de beste førerne, er situasjonen stikk motsatt i bussbransjen.

Bussen er på anbud

Byrådet i Oslo, uansett partifarge, har bestemt at administrasjonsselskapet Ruter skal bestille busstrafikk i det private markedet. Fire busselskap kjører i Oslo: Vy Buss, Connect bus, Nobina og Unibuss. Sistnevnte er datterselskap av Sporveien, men likevel underlagt anbudsregimet.

Busselskapene som vil gjøre jobben for minst mulig penger får jobben. Det politisk styrte Ruter er auksjonarius, og ingen bussførere er involvert i den prosessen.

Resultatet er stadig forverrede arbeidsbetingelser for førerne, og en lite attraktiv bransje å arbeide i for unge. Selv arbeidsgiversiden i NHO Transport medgir at en ikke klarer å skaffe nok kompetent arbeidskraft. Resultatet er skyhøyt sykefravær, mer overtid, flere pensjonister i full jobb og til slutt innstillinger.

Det siste har Oslo unngått, enn så lenge.

Helårsdekk er en klimagreie

Hvilke busser førere kjører bestemmes til sjuende og sist av Ruter gjennom anbudsvilkårene. Alt er definert ned til den minste detalj. Det er ikke snakk om å handle inn utstyr som skal vare lengst mulig, av best mulig kvalitet, med høy komfort både for førere og passasjerer. Systemet legger tvert imot opp til at busselskapene må skaffe til veie det aller billigste for å vinne konkurransen.

Aller helst skal bussene ramle sammen dagen etter at anbudskontrakten løper ut. Det gir best økonomi.

Mer debatt: Er det verdt å sette liv og lemmer i fare bare for å rekke en trikk?

Vil helst ha lave busser

Bussene kjører med helårsdekk, etter krav fra Ruter. Det er en klimagreie. I motsetning til hva Mosveen hevder, har alle busser kjetting, minst tre etter lovverket. Alle bussførere i alle kollektivselskap har opplæring i bruk av kjetting, men gjør det sjelden. Det er en møkkete jobb, og rutebusser ikke er utstyrt med rennende varmt og kaldt vann for håndvask etterpå.

Poenget er at moderne rutebusser er ikke laget for å kjøre rundt med kjetting på dekka. Bussene er så lave at det ville ødelegge hjulbuen. I Oslo er det prioritert at bussene skal ha lave golv med lett adkomst fra en fortauskant. Så her har kanskje Mosveen et lite poeng; det skjer ikke så ofte at en bør plage skattebetalerne unødig.

Om forholdene krever kjetting er det likevel for farlig å kjøre bussen, fordi det ikke finnes kollisjonssikkerhet rundt førerplassen. Trolig var dét avgjørende da trafikken i Oslo ble innstilt mandag ettermiddag. Selv ikke Ruter kan trumfe vernetjenestens vedtak.

Lørdag er det bussførernes dag. Kanskje på tide å se hvordan samfunnet er organisert fra en bussførers sete, Mosveen?

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Å rope på pårørende er ikke veien å gå

Les også

Har vi gitt opp å fungere normalt som by når det snør?

Les også

Staten river i, bare den går på batteri

Les også

Billigere billettpriser er ikke noe MDG bestemmer over alene