– Rapporten viser en framtid som er både dyster og urovekkende, sier Raymond Johansen (Ap) om den nye storrapporten fra FNs klimapanel (IPCC).

Den nesten fire tusen sider omfangsrike rapporten viser at oppvarmingen av jordkloden ligger an til å nå 1,5 grader innen 20 år. Det vil skje selv med dype og raske kutt i utslippene.

Fortsetter utslippene å øke, kan oppvarmingen nå så høyt som 5,7 grader mot slutten av århundret.

Under framleggingen av rapporten advarte Miljødirektoratet mot en lineær sammenheng mellom utslipp, temperaturøkning og mer ekstremvær jo varmere det blir. UiO-forsker Trude Storelvmo advarte også om at Norge måtte regne med en 20 til 30 prosents økning i nedbør om den globale oppvarmingen når fire grader.

Det samme gjaldt mer ekstremvær.

Les også

Det blir enda mer ekstremvær – og det gjør ikke unntak for Oslo

– Kan ikke være en hvilepute

Byrådsleder Johansen begynte å lese rapporten søndag. Innholdet bekymrer han dypt – ikke minst som farfar.

Når Avisa Oslo tar en prat med ham i etterkant av dagens framleggelse, forespeiler Johansen «en enorm utfordring» med å dimensjonere Oslos infrastruktur i takt med klimaendringene, som igjen fører til styrtregn og elver som flommer over.

Johansen framhever også Oslo som en global by. Allerede i 2018 utgjorde innvandrerbefolkningen nær en tredjedel av byens befolkning, og mange er til enhver tid indirekte påvirket av katastrofer ute i verden.

– Men det er ikke først og fremst Oslo eller Norge som blir rammet i første omgang. Det kan ikke være en hvilepute for oss, sier Johansen, som særlig bekymrer seg for konsekvensene på et globalt nivå

– Nå er vi inne i en pandemi hvor de unge har satt livet på vent fordi vi har vært redd for å miste de eldste. Nå må også min generasjon være bekymret for de yngstes framtid, fortsetter Johansen.

Avfeier at Oslo ikke kan gjøre en forskjell

Byrådslederen framhever IPCC-rapporten som et enda mer sikkert bevis på den allerede eksisterende konsensusen i klimaforskningen. Han mener at det nå både er på tide å slutte å diskutere om klimaendringene er menneskeskapte.

Det samme gjelder om Oslo og Norge kan gjøre noen forskjell.

– Selv om vi er små, har vi et høyt klimaavtrykk per person, understreker Raymond Johansen.

Norge slapp i 2019 ut 7,9 tonn CO₂ per innbygger. Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn, ifølge Norsk klimastiftelses nettavis Energi og Klima.

Byrådsleder Raymond Johansen mener at mange av de gode klimatiltakene kan gjøres lokalt.

Her trekker han eksempelvis fram valg i enkeltpersoners liv som å kjøre mindre fossilbil og å gå og sykle mer, men også større ting som å sikre karbonfangst og lagring, slik byrådet ønsker å gjøre på Klemetsrud energigjenvinningsanlegg.

– Jeg opplever at våre innbyggere i Oslo er veldig bevisste på klimautfordringene. De vil leve mer klimavennlig, og det er viktig å huske på at dette kan gå bra, men det krever en del endringer dette tiåret, som jeg er opptatt av både som byrådsleder og som farfar, sier Johansen.

Etterlyser tydeligere regjering

Lokalt i Oslo har bystyret vedtatt et mål om kutte klimautslippet med 95 prosent innen 2030.

Der byen i mange år kunne vise til kutt som syntes i det statlige klimagassregnskapet, gikk byen noe opp i 2018, for så å gå ned med 6,7 prosent året etter der igjen. Likevel gjenstår store mengder kutt for å nå målet.

– Er målet om 95 prosents kutt innen 2030 realistisk?

– Det er veldig krevende. Det er det ingen tvil om. Samtidig har vi satt målet for å få en grønnere by med mindre utslipp, som igjen vil være en god by å leve i. Oslo er også stort nok til å være et testbed for utviklingen av miljøvennlige løsninger, som karbonfangst og fossilfrie byggeplasser, svarer Johansen.

Han sier han lenge har etterlyst at regjeringen er tydeligere overfor kommunene, og eksempelvis gjør det klart at den nye standarden over hele Norge skal være fossilfrie arbeidsplasser, som Oslo stiller krav til i egne prosjekter.

– Jeg mener også at det somles med fritak i bomringen for lastebiler med biogass og at myndighetene må spille mer på lag og tilrettelegge for klimatiltak, sier Johansen.

Vil ikke avvikle oljenæringen

Om det blir regjeringsskifte i form av en rødgrønn valgseier til høsten, tror Oslos byrådsleder at Norge vil få mer miljøvennlig politikk. Her argumenterer Johansen med at der Ap vil regjere med Sp og SV, har Erna Solberg sittet som statsminister med støtte fra Frp, som i sitt partiprogram ønsker «bredere forskning og åpen, kritisk debatt rundt årsaker til, og omfanget av, klimaendringer».

Men der Johansens byrådskolleger i MDG ønsker å avvikle oljenæringen og har satt en sluttdato i 2035, ønsker Ap å heller videreutvikle den i en mer miljøvennlig retning. Det mener Raymond Johansen er riktig.

– Er det nok?

– For det første er det ikke realistisk å avvikle næringen over natta med hensyn til arbeidsplasser og de avtalene man har. Det er vel bare MDG som ønsker å avvikle næringen så raskt, så er det ulike oppfatninger om takten på letingen, sier Raymond Johansen, som også er opptatt av å hindre for stor konflikt rundt det grønne skiftet.

Det sistnevnte har byrådet fått kritikk for fra Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde, som mener at hennes parti kunne ført en mer moderat og mindre konfliktfylt miljøpolitikk.

– Det å bygge flere sykkelveier i en by er uansett en kamp om arealet i en by. Å faktisk sørge for å tilrettelegge for at flere kan bruke sykkel kan føre til konflikter. Det forrige Høyre-byrådet hadde store ambisjoner her, men fikk det aldri helt til, fordi de ikke våget å ta de konfliktene, hevder byrådsleder Raymond Johansen (Ap).