Ut mandag er det ventet 21 millimeter regn i Oslo. Det tilsvarer et gult farevarsel fra meteorologene.

Gult er det laveste av de tre nivåene av farevarsler. Oransje og rødt (høyest) er de to andre nivåene.

Farevarselet gjelder for deler av Sørlandet, Østlandet og Rogaland.

I tillegg til regnet advarer meteorologene også om mye lyn.

«Fra mandag ettermiddag til tidlig tirsdag er det fare for tordenvær med mye lyn, først i vestlige deler. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær,» skriver instituttet.

Når det gjelder regnet, skriver de følgende.

«Mandag og første del av tirsdag ventes mye regn og kraftige regnbyger. Mange steder vil få 30 til 40 mm i løpet av 24 timer, og der de kraftigste bygene treffer kan det bli opptil 70 mm i løpet av 24 timer. De kraftigste regnbygene er ventet mandag ettermiddag og kveld,» skriver Meteorologisk institutt.

De anbefaler følgende:

  • Vurder behov for forebyggende tiltak.
  • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
  • Sjekk veimeldinger (175.no).
  • Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Mulige konsekvenser er fare for overvann i tettbygde områder, stengte veier og overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt kan det bli vanskelige kjøreforhold grunnet overvann, med fare for vannplaning.