I oktober 2021 sendte Jarle Hollerud, som står bak Tøyen-cola, inn en søknad via sitt selskap, Hollerud Grafiske, til Patentstyret. Der søkte han om å få registrert «Tøyen-cola!» som varemerke i tre ulike varemerkeklasser:

  • Klasse 25: Klær; klær, skotøy, hodeplagg.
  • Klasse 30: Kaffe.
  • Klasse 32: Mineralvann

Nå har han fått avslag på å få registrert varemerket i alle klassene.

I sin begrunnelse for avslaget skriver Patentstyret blant annet at varemerket er beskrivende, noe det ikke kan være i henhold til varemerkeloven.

Varemerkeloven § 14 Alminnelige registreringsvilkår

Et varemerke som skal registreres må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2 og som kan gjengis grafisk. Det må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.

Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som:

a) angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, eller

b) i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten.

– Varemerket består av teksten Tøyen-cola!, som kan bety «cola fra Tøyen». Merketeksten vil kunne oppfattes som at merket gjelder coladrikker, eller drikker med colasmak, som er produsert eller blir tilbudt på Tøyen i Oslo, skriver Patentstyret i sin uttalelse.

«Beskrivende»

Seksjonssjef i design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret, Knut A. Bostad, forklarer begrunnelsen med et annet eksempel.

– Om du for eksempel ville registrert varemerket «Diesel», ville du ikke fått det registrert på en bensinstasjon fordi det er beskrivende, men du kunne søkt om å registrere «Diesel» i klasse 25, klær, og fått det godkjent, sier han og legger til at akkurat varemerket «Diesel» allerede er registrert.

Han understreker at søknaden om å få registrert Tøyen-cola som varemerke i klasse 32, mineralvann, ikke har blitt avslått fordi det er et annet varemerke som forbindes med «cola».

Det er det imidlertid i klasse 25, klær. I sin uttalelse skriver Patentstyret at varemerket mangler særpreg:

– Vi mener at varemerket deres kun vil bli oppfattet som informasjon om de aktuelle varene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, som innebærer at forbrukere ut fra varemerket må kunne kjenne igjen en bestemt næringsdrivende, slik at de kan skille dennes varer og tjenester fra andres.

Kan forveksles

De skriver også at det er en risiko for at varemerket deres kan forveksles med andre varemerker, som Coca-Cola, Pepsi-Cola.

– Varemerker kan forveksles når de ligner hverandre og gjelder for samme eller lignende varer og tjenester. Vi kan ikke registrere et varemerke som en gjennomsnittsforbruker vil forveksle med et annet varemerke som er beskyttet i Norge.

Hollerud kan frem til 15. februar klage på avgjørelsen til Patentstyret, opplyser Knut A. Bostad. Skjer ikke det blir søknaden henlagt.

Avisa Oslo har vært i kontakt med Hollerud som forteller at han har overlatt mye av driften til andre, og at han har søkt om å få beskytte varemerkene som privatperson – ikke som O. Mathisen. Han forteller at han ikke kommer til å klage på avslaget.

– Jeg aksepterer avslaget, men du kan jo sjekke opp om Gulbrandsdalsost er registrert, sier han.

Fra før av har han fått registrert logoen til Tøyen-cola.

Saksøkt av Coca-Cola

Hollerud har også tidligere fått mye oppmerksomhet for valg av navn på O. Mathisens leskedrikker. I 2018 krevde Coca-Cola Company at de stoppet salget av «Jallasprite» og da produsenten endret navn til JallaXXXXXX endte det med rettssak. I 2019 fikk O. Mathisen en midlertidig forføyning fra lagmannsretten, som medførte at de ikke kunne selge, distribuere eller markedsføre brus under navnet JallaXXXXXX.

Saken endte med seier til Coca-Cola, og O. Mathisen AS måtte betale 281.329 kroner til Coca-Cola, i tillegg til sakskostnader på 200.000 kroner.

18.000 søknader

Knut A. Bostad forteller at Patentstyret får cirka 18.000 varemerkesøknader hvert år. Av disse blir rundt 85 prosent registrert.

– Fordelen med å registrere et varemerke er at man får enerett til teksten eller den figurative utformingen, som kan hindre andre i å bruke den, sier han.

– Har man enerett i Norge er det for eksempel lettere å stoppe kopivarer, og det kan bidra til å gi bedriften en større verdi. Hvis man har en registrering vil også Patentstyret ivareta registreringen, avslutter han.