– Det er en helt utrolig prioritering, sier Tybring-Gjedde om regjeringens bruk av 1,2 milliarder kroner.

Ap og Sp akter å spre den aktuelle summen utover landets kommuner for å bremse skoledød rundt om i landet.

For hver grunnskole en kommune har, får kommunene en halv million kroner ekstra i frie inntekter. Men hvis en ser på hvor mye det beløpet blir fordelt på antallet elever som går på skolene, er det store forskjeller mellom de ulike kommunene.

Det viser et svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt etter spørsmål fra Høyre.

Der Oslo får 1.101 kroner, får Utsira og Gamvik kommune henholdsvis 25.000 og 21.700 kroner per elev. Loppa kommer aller best ut. De 31.250 kronene finnmarkskommunen får per hode er mer enn 28 ganger så høyt som Oslos tilsvarende beløp.

– Blinde for storbyens utfordringer

– Jeg synes ikke dette kan legitimeres. Vi er i en pandemi der elever i Oslo-skolen har blitt isolert i flere måneder og der lærere har måttet jobbe beinhardt for å tette store kunnskapshull, sier Tybring-Gjedde.

Da Avisa Oslo spør om ikke hun deler regjeringens mål om at folk skal ha en skole nær der de bor, svarer hun at hun gjør det. Den Oslo-innvalgte politikeren mener imidlertid at Ap og Sps foreslåtte pengebruk viser at regjeringen er «blinde for storbyens utfordringer».

– De sosiale forskjellene i Oslo er store. Flere sliter med lesing og regning, og jeg frykter at den urovekkende utviklingen fortsetter, sier Tybring-Gjedde om pengebruken hun omtaler som «veldig lite målrettet».

Hun mener støtten ikke burde vært flat, men tatt høyde for sosiale utfordringer.

– Det er forskjell på en skole med 700 elever der over halvparten trenger særskilt norskopplæring og en skole med 30 elever i Utsira, fortsetter stortingspolitikeren.

Frykter at Oslo taper hvert år

Tybring-Gjedde har tidligere slått alarm om det hun frykter blir en storbyfiendtlig regjering.

I Oslo har imidlertid Støre-regjeringen høstet ros fra byrådet og partikolleger for å ha gitt hovedstaden 250 millioner mer i frie inntekter enn regjeringens borgerlige forløper la opp til.

På bakgrunn av den styrkede finansieringen har byrådet i Oslo blant annet økt skolebudsjettet med 72 millioner kroner.

Samtidig lover regjeringen å øke den statlige finansieringsandelen i flere viktige kollektivprosjekter fra 66 til 70 prosent.

Konfrontert med disse tiltakene svarer Høyres Mathilde Tybring-Gjedde først at regjeringen foreløpig ikke har satt av konkrete midler til den sistnevnte satsingen. Så tilføyer hun:

– Høyre styrket også kommuneøkonomien hvert eneste år, men i vårt opplegg fikk kommuner med større sosiale utfordringer mer av potten, deriblant Oslo. Regjeringen gjør det motsatte. De innfører en permanent ordning med grunnstøtte per skole. Det vil si at Oslos skoler vil få mindre av støtten sammenlignet med andre kommuner hvert eneste år framover.

– Det er en dårlig deal for Oslos elever, mener Høyres stortingspolitiker.

Spørsmål til ministeren

Avisa Oslo sendte torsdag ettermiddag følgende spørsmål i en e-post til kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram:

– Hva tenker regjeringen om Tybring-Gjeddes kritikk av at tilskuddet ikke tar høyde for elever per skole?

– Hva er bakgrunnen for at det foreslåtte tilskuddet er flatt og ikke tar høyde for sosiale utfordringer i de enkelte kommunene?

– Synes ministeren at Mathilde Tybring-Gjedde har noen grunn til å mene at denne regjeringen er dårligere for Oslo enn den forrige?

Spørsmålene er ikke besvart fra departementets side.