– Det er nok alltid litt Tobis i Oslofjorden, men vi har ikke funnet så mye før. Nå har vi funnet voldsomme mengder, forteller forsker ved Havforskningsinstituttet, Sigurd Heiberg Espeland til Avisa Oslo.

På torsketokt i Oslofjorden fant Espeland og kollegaene 40–50 tobislarver i snitt per kvadratmeter – for å være nøyaktig, sier han.

– Dersom en skal regne det om til området vi dekket, betyr det ca. 50 milliarder larver. Det så ut som en skål med spagetti, sier han.

Larvene kan være godt nytt for sultne torsker og fisker i Oslofjorden.

Kommet fra Danmark

Tobis er et samlebegrep for flere arter innen silfamilien. Den lille fisken holder til på sandbunn. Forskeren forteller at de små larvene mest sannsynlig har kommet med havstrømmen fra Danmark.

– De liker å leve litt sånn halvt nedgravd i sand og det er det mye av utenfor Danmark. Vi gjetter på at de kommer derfra fordi det var så utrolig mye.

Mange fisker slipper eggene fritt ut i vannet. De driver nemlig ikke med foreldreomsorg og barna får seile sin egen sjø, forklarer Espeland.

– Når fisken legger egg og larver ut på den måten, så blir det tatt av havstrømmer. Vår teori er at de danske tobisfiskene har sluppet ut masse egg og larver, som har kommet drivende opp med kyststrømmen.

– Det er slik det er i naturen. Noen ganger er det plutselig veldig mye av ting. Det kan være strategi fra dyrenes side. De bare pøser på i håp om at noen vil overleve.

Blir mat for annen fisk

Men om det blir Tobisfisk av alle larvene er ikke sikkert. Fiskene slipper nemlig ut mange flere barn enn det som kan vokse opp.

– De aller fleste dør. Det er en naturlig greie, men på veien kan de bli mat.

– Hvor positivt er dette for Oslofjorden?

Om det ikke blir grunnlag for masse Tobis fremover, så representerer det i alle fall mat for andre dyr i Oslofjorden.

– Hvor går ferden videre for alle de små Tobis-larvene? Blir de værende i Oslofjorden?

– Vi er litt usikre på hvordan de utvikler seg videre. Da vi fanget dem svømte de fritt, men etter hvert skal de søke seg ned til bunnen og finne bedre steder å bo.

– Det er fint om de blir mat for torsken. Men vi vet ikke. Det er uansett ikke dumt at det kommer myke, fine larver, som er lette å spise og ikke kan forsvare seg, seilende inn i Oslofjorden, humrer han.