Det er Stangs svar på spørsmålet om han kunne tenke seg et comeback som ordfører dersom Høyre vinner valget i 2023.

Nå har han imidlertid offisielt takket ja til nok en gang å stå på liste for Høyre under valget, sammen med over 120 andre Høyre-politikere.

Et politisk dyr

– Jeg er jo et politisk dyr, så jeg klarer ikke la være å bry meg. Jeg skal ha en meget beskjeden rolle i valgkampen. Jeg har bare sagt at hvis jeg kan være til nytte så stiller jeg opp.

– Betyr dette at du har som mål å komme inn i bystyret?

– Førstemålet må være å hjelpe til i valgkampen og bidra til at vi får det nødvendige flertall for å bytte ut nåværende byråd. Det var mange flotte navn på den lista, så jeg tror ikke nødvendigvis de trenger meg.

– Er det sånn at du helst ikke vil ha plass i bystyre under neste periode?

– Nei da, det får man ta som det kommer. Det er en del av gamet hvis man står på liste – man må forberede seg på å bli valgt, men jeg kommer til å krysse av på mange andre jeg mener er bedre egnet.

Den tidligere ordføreren har til sammen 20 års fartstid som bystyrerepresentant, åtte av disse som Oslos ordfører. Før valget i 2019, da Høyre skulle forsøke å vinne tilbake byrådsmakten fra Raymond Johansen, erklærte han at nok var nok.

– Nå har jeg snart sittet tjue år i bystyret og synes det er riktig å slippe til nye krefter, sa Stang til NRK den gangen.

Vil ikke bli ordfører

I sin tid som ordfører var Stang kjent som en populær politiker som sanket mange stemmer. Da Høyre tapte valget i 2015 fikk Stang 40.542 personstemmer – suverent flest av alle som ble valgt inn i bystyret. Også i 2011 var Stang den mest populære Oslo-politikeren, med 53.507 personstemmer og slengere totalt.

Når han nå stiller igjen, slår Stang fast at det er for å hjelpe partiet med å vinne valget, ikke for å nå toppen av Oslo-politikken igjen.

– Jeg er mest opptatt av å være med på å vinne valget. Jeg er ikke så opptatt av min posisjon. Jeg har jo sittet i bystyret før, så det er ikke så avgjørende for meg å oppleve det.

– Så du er ikke interessert i å bli ordfører?

– Nei, det har jeg sagt klart ifra til alle som har spurt at det har jeg gjort før, og det skal jeg ikke prøve meg på igjen.