Mandag avsa lagmannsretten dom etter høyspentulykken på Filipstad 24. februar 2019. Her døde 15 år gamle Even Warsla Meen og to andre ungdommer ble alvorlig skadet etter å ha tatt seg inn i togtunnelen «Strupen».

I Oslo tingrett ble Bane NOR dømt for brudd på jernbaneloven og sikkerhetsforskriften ved at de ikke hadde sikret området tilstrekkelig.

De ble imidlertid frifunnet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død og betydelig skade på en annens kropp.

Både Bane NOR og påtalemyndigheten anket dommen til lagmannsretten, som enstemmig fant Bane NOR skyldig på alle tre tiltalepunktene.

Det resulterte i foretaksstraff og en bot på ti millioner kroner, i tillegg til saksomkostninger på 290.000 kroner. Boten er for øvrig i samme størrelsesorden som i tingretten.

Bane NOR vurderer anke

– Ulykken på Filipstad er dypt tragisk og preger fortsatt Bane NOR, sier forsvarer Per Sigvald Wang til Avisa Oslo.

Han forteller imidlertid at saken har prinsipielle sider for Bane NOR.

– Det handler om å avklare jernbanens ansvar for sikkerheten og allmennhetens ansvar for å respektere at jernbanens område er forbudt for uvedkommende. Med det som bakgrunn konstaterer vi jo at lagmannsretten har funnet Bane NOR skyldig på alle tre tiltalepunktene. Vi mente at tingretten gjorde en riktig vurdering i frifinnelse for uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade. I lys av det er resultatet overraskende, sier Wang.

Han forteller at de nå vil gå grundig gjennom dommen.

– Spørsmålet om anke må vi derfor komme tilbake til, sier Wang.

Hull i gjerdet

I dommen viser lagmannsretten til at gjerdet som skulle holde uvedkommende unna togsporene, kun var 136 centimeter høyt på ett sted. I tillegg var det hull i gjerdet som gjorde at ungdommene lett kunne ta seg inn på området.

Etter å ha tatt seg opp på taket på et togsett som sto parkert i tunnelen, fikk alle ungdommene strøm i seg.

Lagmannsretten legger til grunn at Bane NOR var kjent med at det skjedde ulovlig ferdsel på Filipstad, blant annet av taggere og hjemløse.

«Lagmannsretten er overbevist om at hensettingen av de aktuelle togsettene i Strupen under spenningssatt kontaktledning var et klart avvik fra det etablerte sikkerhetsnivået på dette området. Det er heller ikke tvilsomt at en slik hensetting av togsettene som har skjedd i denne saken innebar en fare for alvorlige ulykker som det var påkrevd å redusere med effektive barrierer», heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Videre mener retten at strømmen i kontaktledningene burde vært avslått, i og med at togene sto hensatt der over lang tid.

Statsadvokat Kristin Røhne er fornøyd med utfallet av lagmannsrettens behandling.

– Det er dette resultatet vi har ment er det riktige, helt siden vi skrev ut forelegg til Bane NOR og gjennom hele behandlingen av saken, sier Røhne til Avisa Oslo.