(Oslodebatten)

For få dager siden ble en ung mann skutt og drept på Mortensrud. Politiet jobber med saken. Vi andre må være tålmodige og ta vare på hverandre. En familie er i sorg og en bydel sørger med dem. Vi vet enda ikke hva som har skjedd, men én ting vet vi: Dersom vi ikke får rettet mer oppmerksomhet mot flere av bydelens utfordringer, kan tilsvarende hendelser skje igjen.

Mange unge er redde. De trenger å trygges og de trenger steder å være. Mange kjenner sorg og sinne over at en slik episode igjen kunne skje i lokalsamfunnet. Det er kort tid siden det siste drapet i Prinsdal. Hvem er det neste gang?

Ingen sentrale politiker har besøkt bydelen i etterkant av drapet. Bydelsutvalgets muligheter til å handle i kompliserte samfunnsspørsmål er begrenset. Kanskje kunne vi gjort mer, men uansett hva vi beslutter vil det ikke være nok. Vi har ikke vedtaksmyndighet og vi har ikke økonomiske rammer. Det må vi forholde oss til.

Bydelens ansvar er forebygging. Men for voksne over 18 år må andre instanser inn i bildet. Unge voksne trenger arbeid, inntekt og et framtidshåp som overvinner store levekårsforskjeller.

Etter slike hendelser gjør offentlige ansatte litt ekstra. Bydelens ansatte har rutine og gjør det de kan, men uten frivillig innsats hadde ikke dette gått. Vi takker de frivillige, men vi kan ikke belage oss på at frivillighet skal løse bydelens utfordringer. Vi trenger derfor bedre koordinering mellom kommunale og statlige aktører som har midler og mulighet til å fremme varige løsninger på kort og lang sikt.

Kommune og stat, bydel, byråd, politi og NAV må samkjøres for å finne løsninger på utfordringer som har utviklet seg gjennom mange år. Bydelens innbyggere trenger ro, stabilitet og trygghet. Derfor er det første behovet vi peker på fast tilstedeværelse av politi og en re-etablering av en politipost i bydelen. Det er ikke første gang vi roper, men hvor høyt må vi egentlig rope for å bli hørt?

Kjetil Alstadheim skriver i Aftenposten 14. oktober at områder med lav inntekt, høy arbeidsledighet, trangboddhet og høy andel innvandrere ble glemt i Hurdalserklæringen. Vi får se om han har rett når vi fremmer kravet om politipost direkte for landets nye justisminister.

Et liv er et liv. Bydelen har ikke flere å miste.

Les flere debattinnlegg på og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Oslo Ap har pådratt seg et gigantisk kvinneproblem

Les også

Hold sammen, og hold dere unna det som ikke er lov.

Les også

Jenny Skavlan oppmuntrer. Grønne aktivister ekskluderer.

Les også

Sorry, Norge. Fårikål er en fornærmelse mot norsk mat