– De tar det selvfølgelig tungt. De ønsker størst mulig ro i saken per nå, sier bistandsadvokat Per Ivar Hessen for de etterlatte til den drepte mannen i 60-årene.

Derfor ønsker han ikke å kommentere saken noe ytterligere.

Også bistandsadvokaten til de etterlatte til mannen i 50-årene, Brit Kjelleberg, sier til Avisa Oslo at familiene ikke ønsker at noe skal formidles per nå.

– Det er fryktelig kort tid siden det skjedde og mye informasjon som skal fordøyes. Familien ber om forståelse for at de trenger ro.

– Vi har stort fokus på å ivareta og følge opp de etterlatte til de to drepte, i tillegg til oppfølging av alle de som ble skadet. Dette gjør vi i samarbeid med kommunene som har innbyggere som er involvert, sa politiadvokat på en pressekonferanse søndag.

Fra Bærum

Politiet og Bærum kommune samarbeider tett for å ivareta de etterlatte til de to mennene som ble drept.

– Vi har stort fokus på å ivareta og følge opp de etterlatte til de to drepte, i tillegg til oppfølging av alle de som ble skadet. Dette gjør vi i samarbeid med kommunene som har innbyggere som er involvert, sa politiadvokat Børge Enoksen på en pressekonferanse søndag.

De to drepte i masseskytingen var begge fra Bærum. Navnene på de to er ikke offentliggjort, og de etterlatte har heller ikke gitt samtykke til at navnene skal gjøres kjent ennå, skriver Budstikka.

Søndag ettermiddag bekrefter Bærum kommune at de har fått melding om at to av kommunens innbyggere ble drept under masseskytingen i Oslo, natt til lørdag 25. juni.

– Det er kort tid siden dette skjedde og de etterlatte er i en forferdelig belastende situasjon, begrunnet Enoksen om hvorfor politiet ikke går ut med navnene.

På pressekonferansen kom det også frem at flere av de andre fornærmede i saken som har vært innlagt på sykehus nå er utskrevet. Ingen av de fornærmede har livstruende skader.

– Tanker og medfølelse

Søndag ettermiddag bekrefter Bærum kommune at de har fått melding om at to av kommunens innbyggere ble drept under masseskytingen i Oslo, natt til lørdag 25. juni.

– Våre tanker og medfølelse går til de etterlatte og pårørende, og til de skadete og alle som nå kjenner på en bekymring eller frykt, sier varaordfører Siw Wikan i Bærum i en uttalelse.

– Ingen skal få ta fra oss friheten til å være den vi er eller elske de vi vil. Dette er et angrep mot våre verdier om mangfold og likeverd samt respekten for hverandre, legger hun til.

Hun skriver videre at Bærum kommune følger opp ved at psykososialt kriseteam i beredskap er koblet inn overfor de pårørende i samarbeid med politiet.