Fødselstallene for 2022 fra SSB viser et historisk bunnivå. Hver kvinne får nå i gjennomsnitt 1,41 barn. Og ingen steder får vi færre barn enn i Oslo. Her er tallet nede i 1,25 - også det er rekord.

Tallene har stort sett gått bare en vei i lang tid. En viktig grunn er økningen i gjennomsnittsalderen for førstegangsforeldre: 30 år for kvinner, 32 for menn. Når man får første barn i 30-årene, reduseres naturlig nok sannsynligheten at man får flere barn. Derfor får nå langt færre familier tre barn eller mer.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Hvorfor er lave fødselstall et problem? Er det ikke bare moderne familiers frie valg?

Det er et samfunnsøkonomisk problem at vi blir stadig færre i arbeidsfør alder som skal finansiere stadig flere pensjonister, og ta oss av flere pleietrengende eldre.

Les også

Hun hadde pyntet huset og kjøpt nye gardiner. Men ingen kom på besøk

Men samfunnsøkonomi er ikke alt. Et like stort problem er at stadig flere forblir barnløse, ufrivillig. Det er ikke enkelt å snakke høyt om, men dette er et stort tema i livet for mange av disse.

Vi kan også legge til at sjansen for komplikasjoner ved fødsel øker med alderen. Legg så til at sjansen for å bli gravid synker med alderen. Dermed får mange belastningen ved forsøk med assistert befruktning, med usikkert resultat.

Men jeg tenker at dette handler om noe mer enn disse faktiske rasjonelle argumentene.

For de fleste mennesker er det å få barn noe fundamentalt. Enten du spør de som blir foreldre eller de barnløse, så vil det for de fleste berøre det dypeste i våre liv.

Når fødselstallene nå sannsynligvis er de laveste noen generasjon før oss har hatt, bør vi derfor diskutere hva det forteller om samfunnet vi lever i.

Og kanskje er både forklaringen og løsningen enklere enn vi tror. Regnestykket er ganske enkelt: Når man legger sammen økende krav til lang utdanning med en foreldrepengeordning som premierer rettigheter i arbeidslivet, da er svaret ganske opplagt: Høyere alder på førstegangsfødende, og dermed lavere fødselstall.

Vi har laget et system som er til unge kvinners disfavør

Oslo har allerede sterk befolkningsvekst, men det er et stort tankekors hva vi har gjort med byen og livsvilkårene når kvinner knapt føder barn her. Universitetsbyen Oslo kan gjøre mye mer for å legge til rette for at byens studenter kan leve gode liv her. En naturlig del av et godt liv vil for mange av dem være å kunne få barn. Studentboliger og barnehager må bygges parallelt, og i samarbeid med studiestedene må vi utvide rammene for familieliv i studieårene.

KrF ønsker å utrede en familiepolitisk reform for å øke fødselstallene og senke gjennomsnittlig alder for førstegangsfødsler. Vi trenger en full gjennomgang av vilkår for studentforeldre, foreldrepenger og andre ordninger.

Vi har lyktes med mye når vi har fedrekvote, full barnehagedekning og når mange unge av begge kjønn tar høyere utdanning. Vi er likevel ikke i mål med likestillingen når ordningene gjør det vanskeligere å føde barn og stifte familie i den perioden hvor muligheten for å bli gravid er størst.

Det er neppe noen ulempe for arbeidsliv og karrieremuligheter om far og mor bruker litt lenger tid på studiene og gjør unna mer av permisjonene i 20-årene, snarere tvert imot.

Jeg har ikke alle svar, og vi trenger en bred diskusjon om dette. Det må være være helt ok å få baby før bachelor og å bli mamma før master.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

«Håper du blir like glad i sønnen din som du var i veslejenta»

Les også

Pappa pushet meg aldri i den retningen. Likevel ville jeg ha døden som jobb

Les også

Fødselslege: Hva er gevinsten ved å stenge 2-4 fødestuer?