(Oslodebatten)

Jeg har ett nyttårsønske: Ikke la et vedtak om leilighetsnorm fra 2013 bli utgangspunkt for størrelsen på boligene vi må bygge i fremtiden.

Vi skal bygge bærekraftig, vi skal ha nullutslipp på våre byggeplasser, vi skal ha sosial bærekraft, alternative boformer, deleordninger, nye finansieringsordninger til de med behov for hjelp inn på markedet, medvirkning, blågrønn faktor, overholde krav om dagslys, støy, utearealer og lekeplasser, høyder og allverdens forskrifter som gjør at vi må bygge dyrt - uansett hvor vi bygger.

Vi Svanemerker, Breeam-sertifiserer og sørger for at prosjektene våre gir tilbake til nabolaget. Vi skal verne og gjenbruke mest mulig.

Men for oss er det aller viktigste at sykepleiere og single folk kan ha mulighet til å kjøpe boligene våre. At folk som bor i områdene vi bygger har råd til boligene som planlegges. Vi er helt nødt til å utvikle våre prosjekter kommersielt. Boligenes størrelse har en direkte sammenheng med prisen. Det virker som at politikerne i Oslo ikke skjønner dette.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Jeg er oppvokst i Oslo øst. Jeg gleder meg over å få utvikle et stort prosjekt, rett ved marka og t-banen på Rødtvet. Vi har nettopp sendt inn planinitiativ for Kakkelovnskroken 1 og 2. Men Rødtvets VPOR - veiledende plan for det offentlige rom - er skrekkens eksempel på forslag til leilighetsfordeling. Her bruker de normen fra indre by og gjør den enda strengere.

Hvorfor bygge boliger som folk ikke har råd til å kjøpe?

Dagens norm for indre by ble vedtatt av bystyret i 2013. For Rødtvet ble det i 2022 vedtatt et forslag til leilighetsfordeling med enda flere store leiligheter enn normen for indre by har:

Kategori 1: Maks 35 prosent leiligheter med 35-50 kvm BRA. Det skal ikke bygges leiligheter under 35 kvm.

Kategori 2: Minst 45 prosent leiligheter over 80 kvm BRA. Halvparten av disse skal være større enn 95 kvm. Inntil 20 prosent av leilighetene i kategori 2 kan bygges som kombinasjonsboliger, med utleieenhet på ca. 20 kvm BRA integrert.

Forstår ikke politikerne at 45 prosent av boligene da vil koste vil koste mellom 7-10 mill? På Rødtvet bor folk flest i boliger som har en verdi mellom 3-4 millioner kroner. Antall personer i husstanden er 2,3. Hvorfor i all verden skal vi kunne bygge så mange store boliger, som folk ikke har råd til å kjøpe?

Er det bedre at en singel sykepleier må leie en hybel på 20 kvm enn å eie den selv? Er det bedre at en husstand med to voksne skal lånefinansiere et enda høyere boliglån ved å leie ut en hybel med en uforutsigbar skattesituasjon?

Kjære politikere: Gi oss tillit, vi trenger å tilpasse boligene til nye boformer. Vi ønsker å tilby små boliger som folk har mulighet til å eie selv. Vi trenger fleksibilitet i utvikling av nye store områder i et prissensitivt marked, vi trenger å tilpasse prosjektet til det markedet og den tiden vi bygger i. Med nye rammer kan vi sammen regulere og realisere flere boliger i hele Oslos by.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

20 kvadratmeter hadde passet perfekt

Les også

Bakgårdene som blir glemt

Les også

Høydeskrekk på høring -

Les også

Uten lastebilen stopper Oslo opp. Skjønner byrådet det?