– Det er innbyggerne penger, som bør tilbakeføres.

Det sa Høyres partileder Erna Solberg under lørdagens årsmøte i Oslo Høyre. Hun omtalte den økonomiske gevinsten Oslo kommune, som har eierskap i Hafslund og Fortum Varme, får fra høye strømpriser.

Avisa Oslo omtalte i høst at Oslo forventet et utbytte på mer enn 1,6 milliarder kroner i 2022, derav en økning på 729 millioner kroner sammenlignet med tidligere anslått. Et nytt anslag kommer senere i år.

Solberg tok til orde for at disse pengene ikke bør inn i kommunens ordinære økonomi.

Utsagnet kommer dagen etter at Høyre og Venstre på Stortinget foreslo en søknadsbasert kommunal kompensasjonsordning for mindre bedrifter og frivillige lag hardt rammet av strømprisene.

«Kommuner med betydelige merinntekter fra eierskap i kraftselskaper eller kraftproduksjon skal ikke inkluderes i ordningen, men disse kommunene oppfordres til å lage tilsvarende ordninger innenfor egen ramme», het det i forslaget.

Mener kommunene har et ansvar

Forslaget fikk støtte fra Rødt og Pasientfokus' ene representant. Men det fikk ikke flertall.

Men stortingsrepresentant og Oslo Høyre-politiker Nikolai Astrup mener helt klart at byrådet og bystyreflertallet i Oslo bør sørge for en egen kommunal ordning i hovedstaden.

– Det er helt riktig av staten å bruke penger på å hjelpe folk med de høye strømprisene, men 55 prosent av kraftaktørene i Norge eies av kommuner eller fylkeskommuner, sier Astrup til Avisa Oslo.

Advarer mot konsekvenser i Oslo

Der mange store bedrifter har siktet seg langsiktige kontrakter og takler strømprisene godt, har Oslo mange små bedrifter. Eksempelvis renserier har lave personalkostnader, men høye strømkostnader, påpeker Astrup.

Samtidig har ideelle aktører som idrettslag økte utgifter når strømprisene stiger.

– Derfor bør byrådet definitivt se på en ordning som kan hjelpe dem. Mange store idrettshaller drives av klubber med begrenset inntekt, og i verste fall må disse stenge ned i en tid der de trengs som mest, sier Nikolai Astrup.

Forespeilet styrking av velferdstjenester

Avisa Oslo har lørdag ettermiddag tatt kontakt med finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) for tilsvar.

Han presiserer at Oslo kommune måtte kutte i budsjettene i både 2020 og 2021.

En av årsakene til dette var ekstraordinært lave strømpriser. Da budsjettet for 2022 ble vedtatt i desember, tok byrådet høyde for økte strømpriser og la inn økt utbytte på 729 millioner kroner.

– Disse pengene gikk til å rette opp noen av kuttene, men også til å få flere i arbeid, flere læreplasser, gratis aktivitetsskole, gratis skolemat i videregående skole og ungdomsskolen, flere el-busser og utslippsfrie anleggsmaskiner og så videre. At det offentlige eier energien, kommer Oslos innbyggere til gode gjennom bedre velferdstjenester og kutt i klimagassutslipp, sier Wilhelmsen til Avisa Oslo.


- For noen dager siden mente Høyre i Dagsavisen at økte kraftinntekter skulle brukes til å bygge opp kommunale fond, i dag mener de det skal brukes til småbedrifter. Jeg er i hvert fall glad for at vi ikke solgte kraftselskapet vårt som Høyre foreslo i 2004, da hadde vi ikke kunne hatt denne uenigheten her nå, men pengene ville gått til store private selskaper, fortsetter byråden.

Deretter avslutter Einar Wilhelmsen med å vektlegge følgende:

– For kommuneøkonomiens del så er dette kjærkomment. Det betyr at vi kan bruke de ekstra inntektene på velferdstjenester som kommer innbyggerne til gode.

Les også

Ann (57) må leve i mørket: – Nå skapes et nytt klasseskille