Det heter i behovsplanen for idrett og friluftsliv at det er et stort behov for innendørsbad vest i Oslo. I dag har vestkanten ingen kommunal innendørsbad som er åpent for publikum.

«Det er derfor prekært å komme i gang med en KVU for innendørsbad i vest. Det foreslås 3 mill. til formålet», heter det i det reviderte budsjettet som ble lagt frem torsdag ettermiddag.

En konseptvalgutredning (KVU) er en faglig utredning av alternative måter å løse et behov på.

Lovnaden om å starte en prosess for å etablere en svømmehall vest i byen er blant de prioriterte idrettstiltakene i det nye budsjettet. Under ser du andre prioriterte områder innenfor idretten.

24 millioner til fotball-EM

Norge, Sverige, Finland og Danmark har gått sammen om en søknad for å være vertskap for fotball-EM for kvinner i 2025. Etter planen ønsker man tre gruppespillskamper og én kvartfinale på Ullevaal stadion.

I den sammenheng setter byrådet av 24 millioner kroner i tilskudd til Norges Fotballforbund (NFF) for at Oslo skal kunne være en vertsby.

«Tilskudd utbetales kun dersom Oslo kommune, NFF og UEFA blir enige om vilkår for tildeling av den kommunale støtten, og kun dersom Norden blir tildelt mesterskapet. Midlene øremerkes og gjøres særskilt overførbare», heter det i budsjettet.

Andre nøkkeltall

Ellers betyr det nye budsjettet blant annet følgende for idretten:

  • Det innvilges 15 millioner kroner til gratis idrettsaktiviteter for barn og unge i regi av idrettskretsen. Tilskudd til sommerjobb for ungdom i regi av Oslo Idrettskrets inngår i de 15 millionene. Dette kunne Avisa Oslo avsløre tidligere torsdag.

  • Prisen på nytt Manglerud bad og aktivitetshus er femdoblet siden 2015. I revidert Oslo-budsjett vil byrådet dekke en ny kostnadssprekk på 40 millioner kroner, slik NRK meldte tidligere torsdag.
  • Det ble i budsjett 2021 bevilget 53 millioner over driftsbudsjettet til realisering av midlertidighetene på Mortensrud. For prosjektet, som omfatter midlertidig klubbhus for idretten, fritidsklubb, elleverbane og flytting av parkeringsplass, er det oppstått et merbehov på 29,5 millioner kroner.

LES OGSÅ: