– Nyttårsaften er som et forstørrelsesglass på følelser.

Det sier Tove Gundersen. Hun er generalsekretær i rådet for psykisk helse og psykiatrisk sykepleier. Hun sier at følelser av håpløshet blir forsterket i høytider, og at det kan være vanskelig å være isolert i en slik tid.

Hvis man er i en tvungen situasjon der man må være i isolasjon kan det føre til at man opplever en håpløshet, sier Gundersen.

Kontaktsavn

Gundersen mener det er viktig å ta kontaktsavn på alvor.

– Det bekymrer meg at det er mange i Norge som har et kontaktsavn og da vil jeg anbefale at man tar en telefon. Det finnes chattetjenester og hjelpetelefoner man kan benytte seg av, sier hun.

Trenger du noen å snakke med? Her er en oversikt over hjelpetelefoner.

Fem råd

Tove Gundersen presenterer fem råd til å takle ensomhet, enten det er på nyttårsaften eller generelt i hverdagen. De kaller hun «De fem hverdagsglede rådene», og er basert på forskning.

  1. Knytt bånd
  2. Vær aktiv
  3. Vær oppmerksom
  4. Gi
  5. Lær noe nytt

– Dette er praktiske eksempler på noe aktivt man kan gjøre, sier Gundersen.

Hun legger vekt på at det er viktig å være åpen om hvordan man har det.

– Det å være åpen hjelper omgivelsene til å forstå, og det tar bort noe av ubehaget og trykket. Mange sier at det bokstavelig talt halverer ubehaget, sier hun.

Begrense sosiale medier

Gundersen tror det er klokt å legge bort sosiale medier en stund på en dag som denne.

– Det gir ikke nødvendigvis en god opplevelse å se andres lykkelige øyeblikk. Gå heller en tur eller ta en telefon til noen, sier hun.

Hun mener man ikke skal kvie seg for å ta kontakt med noen hvis man føler seg alene, og sier at ingen problemer er for små.

– Ring til noen å si: «Hei, jeg trenger noen å snakke med, har du to minutter?». Det er tøft, modig og livgivende! sier Gundersen.

Slik var Oslo-politikken i 2021