I 15-tiden forrige lørdag fikk politiet melding om skyting i Ensjøveien. Politiet rykket ut med tunge ressurser til stedet, der de fant en mann i 20-årene med skuddskader i foten.

Han fikk raskt behandling av ambulanse og ble kjørt til Ullevål sykehus.

Samtidig rettet mistanken seg mot en 64-årig mann som er bosatt i området. Politiets teori er at han skal ha skutt fornærmede fra vinduet sitt i tredje etasje med et grovkalibret våpen.

Da politiet tok seg inn i mannens leilighet, fant de det som er beskrevet som et svært stort antall skytevåpen og store mengder skarp ammunisjon.

Det fremkommer av en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett, etter at påtalemyndigheten anket Oslo tingretts beslutning om å redusere varetektsperioden for mannen fra fire til to uker.

Retten: Ingen foranledning

Lagmannsretten mener videre at episoden fremstår uten foranledning og at fornærmede er et tilfeldig offer.

Hva mannen har forklart om våpenlageret og sin kjennskap til offeret, er uklart.

– Han har forklart seg om det, men av etterforskningshensyn kan jeg ikke gå inn på det. Alle dokumentene i saken er klausulerte, sier 64-åringens forsvarer, advokat Petar Sekulic.

Hans klient nekter straffskyld for siktelsen, som lyder på drapsforsøk. Han har også begjært seg løslatt fra varetekt.

– Lagmannsretten har ikke gitt påtalemyndigheten medhold i medieforbud. Akkurat dét er han fornøyd med. At det ellers ble fire og ikke to uker i varetekt, var han for så vidt forberedt på, sier Sekulic.

– Hvordan har siktede det?

– Han er fortsatt preget av sakens alvorlig, selv om det verste har roet seg, sier forsvareren.

Frykter nye lovbrudd

Selv om ikke 64-åringen har noen forutgående straffehistorikk, mener lagmannsretten at det er fare for nye lovbrudd dersom han løslates.

Det begrunner de med den omfattende våpensamlingen han hadde hjemme, kombinert med mannens rusproblemer.

«Beslaget av våpnene i leiligheten vil kunne begrense muligheten for å begå nye, tilsvarende handlinger. Det er ikke holdepunkter for at siktede har begått tilsvarende handlinger før. Beslagene i leiligheten viser imidlertid at siktede har klart å anskaffe et meget stort antall skytevåpen og skarp ammunisjon», heter det i kjennelsen.

«Samlet sett mener lagmannsretten at det foreligger sterk sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå lignende alvorlige straffbare handlinger som den han nå er siktet for dersom han nå løslates», står det videre.

13 vitneavhør

I tillegg frykter retten at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, ved å kontakte naboer, andre vitner eller fjerne eventuelle fysiske bevis.

Tirsdag denne uken gjensto det ennå avhør av 13 vitner, i all hovedsak sentrale åstedsvitner.

Mannen som ble skutt ble påført alvorlige, men ikke livstruende skader. Han er i dag skrevet ut fra sykehus og har vært i avhør med politiet.

Politiadvokat Hilde Hermanrud Strand, påtaleleder for etterforskningen, har imidlertid ikke ønsket å gå inn på hva fornærmede har forklart.

– Vi tar sikte på flere avhør da vi har ytterligere spørsmål, sa hun til Avisa Oslo i forbindelse med fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag denne uken.