Som Avisa Oslo omtalte tidligere denne uken, forsvinner statens krisestøtte til Ruter fra nyttår. Før den tid skal det inngås kontrakter og vedtas budsjett for neste år. Det betyr at de neste seks ukene blir avgjørende for hvor ofte du kan ta bussen, T-banen og trikken neste år.

– Beslutningen om hva tilbudet blir, må tas før nyttår, og blir i hovedsak basert på hva som skjer de neste seks ukene, sa Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen da han gjestet samferdsels- og miljøutvalget onsdag ettermiddag.

Han erkjente at det blir en utfordring å få folk til å forstå at dine kollektivvaner framover danner grunnlaget for tilbudet til våren:

– Men det er faktisk sånn det er. De dataene vi får i slutten av oktober og starten av november danner grunnlaget for kontraktsbeslutningene og budsjettet som vedtas før vi tar juleferie, sa han.

Les også

Disse menneskene står bak Oslos nye, hippeste gate

Reitan Jenssen viste fram tall på at Oslo er en delt by, også når det gjelder bruken av kollektivtrafikk. I vest er trafikken på under 70 prosent av nivået før pandemien. Det er langt høyere i øst. Der er man på nesten 90 prosent av normalnivå.

– Hjemmekontor er skjevt fordelt. Det gjør at etterspørselen i kollektivsystemet er skjevt fordelt.

– Vi må jo ta hensyn

Oslo eier mesteparten av kollektivselskapet Ruter. Dermed har politikerne i bystyret innflytelse på finansiering og kollektivselskapets tilbud.

Oslo Aps miljøpolitiske talsperson Andreas Halse er glad for at flere folk har begynt å ta kollektivtransport igjen. Det gir Ruter sårt etterlengtede billettinntekter.

– Det viser nok forskjellene mellom hvem som kan ha hjemmekontor og hvem som ikke kan ha det i Oslo. Det blir veldig spennende å se om dette er en utvikling som setter seg, sier Halse til Avisa Oslo.

Han understreker at hvilke buss-, trikke- og T-banelinjer som brukes og hvilke områder som bruker mye kollektivtransport har betydning for hvor kollektivtilbudet skal utbygges framover.

– Vi må jo ta hensyn til hvor passasjerene reiser mest når vi tenker over investeringene.


Avhengig av inntektene

– Så det kan hende at man må øke avganger i øst og kanskje ikke i vest?

– Man må i hvert fall tenke grundig gjennom hvordan man skal gjøre det og hvordan man skal forholde seg til det. For man er avhengig av inntekter når man skal utvide tilbudet, sier Halse – vel vitende om at halvparten av Oslo- og Viken-eide kollektivselskapet Ruters inntekter kommer fra billetter. T-banen går fra øst til vest.

Dermed er det lite trolig at en fortsettelse av dagens passasjerutvikling påvirker antallet T-bane-avganger, slik Halse ser det.

– Hva med bussavganger, for eksempel?

– Man kan kanskje finne ut at man må tilpasse tilbudet bedre. Kanskje er det ikke behov for rushavganger i noen deler av byen, mens det er viktigere i andre deler av byen. Vi dimensjonerer jo kollektivtilbudet etter toppene. Det er de som må være på jobb klokka 8 om morgenen som definerer hva tilbudet må være, sier Andreas Halse til Avisa Oslo.

– For tidlig å trekke konklusjoner

Høyres Hassan Nawaz sitter i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg.

– Det er for tidlig å trekke konklusjoner. Tallene som skaper et stort rabalder er fra en tidlig fase, nå har samfunnet åpnet opp. Vi må være klar over at flere velger å ha hjemmekontor og tilpasset arbeidsdag, men med tiden vil folk trolig reise mer med kollektiv, sier Nawaz til Avisa Oslo.

Nawaz er i likhet med Halse glad for at flere vender tilbake til kollektivtransporten.

– Ruter var tydelige på at flere reiser kollektivt nå enn før høstferien. Det er et positivt signal vi må ta med oss videre.

Han mener at et samlet Oslo bystyre nå må jobbe opp mot den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) for å få en regjeringsgaranti dersom bruken ikke når samme nivå etter nyttår.

– Den garantien ga ikke forrige regjering?

– Den forrige regjeringen var klar til å gå i dialog, og jeg håper at den nye samferdselsministeren er klar til å diskusjonen med oss, sier Hassan Nawaz til Avisa Oslo.

Les også

Oppdag Oslos ukjente renessanseby. Ingen andre steder er gatene så snorrette som her