– Det viktigste vi har landet er at vi legger opp nye, friske midler 58 millioner neste år. Det skal gi flere ansatte i hjemmetjenesten, sier Aps gruppeleder Andreas Halse under pressekonferanse.

Han satt sammen med gruppelederne til SV, MDG og byrådets samarbeidsparti Rødt. Etter forhandlinger har partene blitt enige om å flytte på 463 millioner i hele økonomiplanperioden, ifølge Rødts Eivor Evenrud.

- 313 av disse skal brukes neste år, sa Evenrud.

Dette setter de av penger til

I budsjettet Rødt og byrådet har blitt enige om framkommer det at:

 • Bydelene får 108 millioner kroner økte rammer, derav 58 millioner ment for å sikre flere ansatte i hjemmetjenesten.
 • 25 millioner settes av til oppsøkende arbeid overfor unge voksne i Oslo.
 • 91 millioner settes av til prosjekter for universell utforming, altså tilpasning for eksempelvis svaksynte, rundt om i Oslo.
 • 20 millioner går til økt biologisk mangfold i Oslo, mens det settes av 10 millioner til rensing av Oslofjorden.
 • 5 millioner går til rehabilitering av Ingierstrand bad.
 • 7,7 millioner kroner går til nytt dekke på Skeids hjemmebane Nordre Åsen.
 • 8 millioner går til undervarme på Bjøråsen kunstgress.
 • 5 millioner settes av til SiOs nye studenthus i Oslo sentrum.
 • 5 millioner settes av til terapibad.
 • 5 millioner settes av til raskere saksbehandling i plan-. og bygningsetaten for kommunale bygg.
 • Samisk barnehage går 800.000 i driftstilskudd.
 • Det settes av en pott på to millioner kroner der kommunens virksomheter søke om støtte fra til pilotprosjekter for sekstimersdag.

MDG og SV fornøyde

– Vi er veldig fornøyd med denne enigheten. Den gir både god fremgang med å gjøre byen grønnere, og en trygg økonomisk styring, mente MDGs Eivind Trædal, som var fornøyd med midlene til biologisk mangfold og renere Oslofjord.

– Det er viktige områder for byrådet, sa Trædal.

Også SVs Ola Wolff Elvevold var fornøyd.

– Tilleggene vi har gjort med Rødt er det mye god SV-politikk, enten det er snakk om forebygging, satsing på unge voksne, tilskudd til sosiale boligprosjekter og sekstimersdag, sa Elvevold til Avisa Oslo.

Kapper i reising

Da Avisa Oslo spurte hvor pengene til ekstrasatsningene kommer fra, svarer Andreas Halse at noe er hentet fra prosjekter kommunen ikke klarer å lande i 2022. Noe hentes fra økte parkeringssatser på elbiler.

- Vi reduserer også overskuddet noe. Målet var at det skulle være på 90 millioner, nå ender det på 86 millioner kroner.

- Kan du nevne noen eksempler på ting dere kutter i?

- Eksempelvis ser byrådslederens kontor at det blir mindre reising på grunn av korona, så vi setter av mindre penger til det.

Kritiserer manglende miljø- og skolesatsning

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg frykter at grepene Rødt og byrådspartiene er blitt enige om svekker Oslos økonomi - i og med at utgiftene øker på et tidspunkt der hovedstaden fortsatt er inne i en pandemi.

Samtidig setter hun spørsmålstegn ved prioriteringene til de fire partiene.

- Hvis jeg skulle brukt nesten 450 millioner ekstra, ville jeg satt penger til klima og skole. Det er rart at de ikke dekker noe inn på disse områdene, når de legger et så tykt lag av glasur på kaka. Det er mange skoler som virkelig trengs å bygges og rehabiliteres, sier Rygg til Avisa Oslo.

- De burde også lagt opp til en helt annen takt i utbygging av ladeinfrastruktur på gateplan, i borettslag og tungtransport, sier Rygg også.

Venstre stiller seg bak mye

I opposisjonen sitter også Venstre-gruppeleder Hallstein Bjercke. Han er sterkt kritisk til økte parkeringssatser på elbil, men kommenterer samtidig følgende:

- Det er flere satsinger som Rødt har fått gjennomslag som vi i Venstre er glade for, og som også ligger inne vårt alternative budsjett. Nytt banedekke på Nordre Åsen for Skeid, midler til studenthus i sentrum, mer penger til universell utforming og ikke minst 30 millioner mer til biologisk mangfold og redningspakke for Oslofjorden er god Venstrepolitikk.

- Rødt har ikke fått så mye, men heldigvis er det meste av det de har fått til gjennomslag det er enkelt å stille seg bak. Med unntak av noen småpenger til pilotprosjekt med sekstimersdag er det lite sosialistisk galskap å spore i denne enigheten. Det er jeg glad for, sier Hallstein Bjercke til Avisa Oslo.