Gå til sidens hovedinnhold

Enighet mellom Venstre, Rødt og byrådspartiene: Slik blir Brynsbakken-utfallet

Byrådspartiene, Venstre og Rødt sørger for at Bane Nors prosjekt ikke utsettes. De stiller også krav til lokkutredning over nordre spor og strengere krav til støyredusering. – De har solgt seg utrolig billig, mener imidlertid lokalpolitiker Tjeran Vinje (H).

SISTE: Under behandlingen kommer det frem at også Frp støtter Ap, MDG, SV, Venstre og Rødt (foruten lokallagsleder Siavash Mobasheri) sitt forslag i saken. Dermed ble det et klart flertall for forslaget som gir Bane Nor grønt lys til å bygge nye spor der nabolaget Hylla ligger i dag. Høyre, FNB, Sp, KrF, Siavash Mobasheri og Danny Chaudhry støttet å sende forslaget tilbake.

Avisa Oslo får enigheten bekreftet av Venstres Haakon Riekeles før onsdagens bystyremøte.

– Vi er fornøyde med at vi når får en grundig vurdering av muligheten for lokk over sporene, som potensielt kan gi en utvidelse av Vålerengaparken, mindre støy, og et bedre sted å plassere de verneverdige husene fra Hylla, uttaler Venstre-politikeren.

Stiller krav

Bystyrepartiene, Rødt - foruten leder Siavash Mobasheri - og Venstre har blitt enige om å gi Bane NOR grønt lys til å legge ny spor der det verneverdige nabolaget Hylla ligger i dag. De stiller samtidig en rekke krav til jernbaneselskapet. Avisa erfarer at dette er blant vedtakene partiene kommer til å gå for:

  • Før det gis rammetillatelse skal berørte naboer, inkludert skoler og barnehager, samt bydelen ha fått mulighet til å se planlagte støytiltak og få kommet med innspill til disse. Kostnadseffektivitet skal ikke alene være grunn til å tillate unntak fra prioriteringen av å redusere støy fra og dempe støy nær kilden. Overdekkede støyskjermer skal vurderes særskilt.
  • Bystyret ber byrådet sikre at Helseetaten særskilt vurderer å stille vilkår som ivaretar hensynet til forsvarlig drift av Vålerenga skole når det skal gis støydispensasjon til anleggsarbeidet.

  • Det skal i byggesaken legges til grunn en best mulig støyskjerming, inkludert ved kilden, med ambisjon om å oppnå omfattende nedgang i støy innendørs og utendørs, både for Vålerenga og Kværnerbyen.

  • Byrådet bes gå i dialog med Jernbanedirektoratet med sikte på å få Bane NOR til å gjennomføre en mulighetsstudie av et avgrenset lokk over de to nordlige sporene (hovedbanen) i planområdet i fremtiden.

Det sistnevnte punktet er ment for å potensielt kunne utvide Vålerenga-parken, skjerme for støy og etablere nye tverrforbindelser. Om mulig skal noen av de verneverdige byggene på Hylla lokaliseres på lokket.

– Dette har vært en svært vanskelig sak, med mye lokal motstand og for dårlig forarbeid både av PBE og Bane NOR. Fordi tiltaket er så viktig for togtilbudet på hele østlandet, og haster å få vedtatt, har vi likevel valgt å stemme for reguleringen, understreker Haakon Riekeles.

Tar forbehold

Det presiseres imidlertid at «lokket skal kunne realiseres innenfor en akseptabel kostnad og uten lang stenging av jernbanen».

Bane NOR har tidligere uttrykt at det er urealistisk å bygge lokk uten lengre togstans.

– Men det skal vi selvfølgelig se på om igjen hvis det blir vedtaket fra Oslos bystyre, sier kommunikasjonsrådgiver Stine Strachan til Avisa Oslo onsdag ettermiddag.

«Mulighetsstudien skal ikke ha en oppsettende virkning på gjennomføring av Brynsbakken-prosjektet, men kartlegge muligheter for et mulig fremtidig lokkprosjekt. Mulighetsstudien skal ivareta medvirkning av lokale interessenter, slik som skole, velforeninger og borettslag på Vålerenga og Kværnerdalen og aksjonsgruppen», heter det videre i vedtakene Ap, MDG, SV, Rødt og Venstre går for.

Har flertall

De fem partiene som har kommet fram til enigheten har et klart flertall i bystyret, som skal avgjøre saken onsdag.

Bane NOR ønsker å bygge to nye spor i Brynsbakken og kvitte seg med en flaskehals for trafikken i Oslo-området.

Prosjektet motstandere har kritisert sakens utredning, og særlig at Bane NOR ikke har utredet en løsning med lokk, som kan bidra til mindre støy og potensielt redde det verneverdige nabolaget Hylla.

Sterkt kritisk

Lokalpolitiker Tjeran Vinje (H) er sterkt kritisk til formuleringene, som han kaller ekstremt vage.

– Dette er et tamt vedtak. Det er ikke noe håndfast som gjør at Bane NOR i realiteten må følge opp, sier Vinje til Avisa Oslo.

– Med dette blir det ikke noe lokk. De har solgt seg utrolig billig, mener Tjeran Vinje.

Kommentarer til denne saken