Nå sendes saken over til politisk behandling.

I dag har Oslo to fergeterminaler, en på Hjortnes og en på Vippetangen. Utredningen har sett på hvor fremtidens terminal skal ligge. Et tredje alternativ har vært å flytte terminalen til Kongshavn, nedenfor Ekeberg.

Både Oslo Havn og Plan- og bygningsetaten (PBE) er enige om at dagens løsning er for dårlig. Begge anbefaler nå en samlet fergeterminal. Men hvor den bør ligge, er de fortsatt ikke enige om.

– Dagens løsning, å fortsette på denne uhensiktsmessige måten med to terminaler som ligger ved siden av hverandre, er en skrekkvisjon. Det er en flott utvikling at interessen for en samlet terminal er økt. Det var det ikke forrige gang, for tjue år siden. En samlet terminal vil være en veldig stor seier for fjordbyen, sier Stein Kolstø, direktør for fjordbyenheten i plan- og bygningsetaten.

Oslo Havn vil til Vippetangen

Men hvor den samlede terminalen skal ligge, er aktørene ikke enige om. Oslo havn ønsker samlet fergeterminal på Vippetangen.

– En unik beliggenhet, sier Oslo Havns fungerende eiendomsdirektør, Espen Dag Rydland, som påpeker nærheten til byen og eksempelvis Munchmuseet.

Samtidig ønsker de å bevare Kongshavn som godshavn.

– Kongshavn som fergeterminal scorer dårligst på klima og naturmangfold.

Oslo Havn fraråder også Hjortnes, som beskrives som et attraktivt område for byutvikling.

Rydland kaller det uansvarlige å bruke opp de ledige arealene på Kongshavn til fergevirksomhet. Disse bør være i reserve for å ta unna for den planlagte veksten i godstrafikken på sjøen. Det vil være klimavennlig å overføre godstransport fra veien til sjøen.

Vil utvikle Vippetangen

PBE anbefaler en samlet terminal på Kongshavn. Det vil frigjøre både Hjortneskaia og Vippetangen til byutviklingsformål. På Hjortnes kan det være plass til 1500 boliger og park. I tillegg kan natur restaureres.

– Det er kjent at vi har forskjellige syn på dette. En fungerende by trenger mange forskjellige infrastrukturer, sier direktøren for fjordbyenheten i plan- og bygningsetaten, Stein Kolstø.

Han mener frigjøring av Vippetangen er vel så viktig som å frigjøre Hjortneskaia for byutvikling. Kolstø ser for seg et stort, felles byareal på Vippetangen, som henvender seg både mot Bjørvika og inn mot Kvadraturen.

– Oslo kommune vil videreutvikle Kvadraturen, sier Kolstø.

Parker og attraksjoner på Vippetangen vil være med på å gjøre Kvadraturen mer attraktivt, tror han.

– Det er slett ikke slik at ikke Kongshavn skal ta mye gods i framtida, sier PBE-direktøren, som peker på at det er 75 dekar reserveareal på Kongshavn.

Kolstå mener havnedriften på Kongshavn kan effektiviseres.

Les mer om saken: