Dermed har hele trikkelinjen fra Kjelsås og ned til sentrum oppgradert de siste årene.

I 2020 var Grefsenveien lenger opp enn Storo-krysset ferdig. Samme år ble oppgraderingen i Thorvald Meyers gate ferdig. I juni i år ble Storgata ferdig.

– Dette er en gledens dag og en stor og viktig milepæl i Trikkeprogrammet, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien i en pressemelding.

Grefsenveien-prosjektet er en del av Trikkeprogrammet, milliardsatsingen som både innebærer kjøp av nye trikker og oppgradering av trikketraseene til de nye trikkene.

Dette er gjort:

  • Trikkeskinnene er skiftet ut.
  • Asfalt er fjernet, og et nytt fundament er på plass.
  • Nye kontaktledningsmaster som holder strømledningen til trikken på plass.
  • Det er gjort en del elektrisk arbeid, både over og under bakken.

Sporveien har delt opp strekningen mellom Sandaker og Storo i faser. I hver fase har det vært enkeltsporet drift. Nå er altså hele strekningen klar for å kjøre trikk i begge retninger samtidig.

– Det at vi ferdigstiller Grefsenveien nedre-prosjektet til planlagt tid i en periode som har vært preget av koronapandemien, er svært gledelig. Alle har stått på og jobbet hardt for å holde fremdriften, både ansatte i Sporveien og hos vår entreprenør Trasé AS. Jeg vil også rette en stor takk til alle naboer, næringsdrivende og andre berørte parter, for tålmodigheten gjennom anleggsperioden, sier Per Magne Mathisen i Sporveien i pressemeldingen.

Noe småtteri gjenstår. Innen 22. desember skal det være helt ryddet opp i Sandakerveien og Grefsenveien. Samme dag er også det gamle kjøremønsteret tilbake.