Mange kvinner sliter med fødselsdepresjon, problemer med ektefelle, økonomiske vansker eller barndomstraumer, og dette påvirker dem i ulik grad.

Et sentralt spørsmål er da: Hvorfor søker de ikke hjelp?

Ifølge FHI rammer fødselsdepresjon mellom 7 og 13 prosent av fødende kvinner. Det er vanskelig å få tall på hvor mange mødre som sliter med dette, fordi ikke alle kvinner syns det er bekvemt å åpne seg opp for jordmor, leger eller sykepleiere.

En årsak kan være frykt for behandlere i helsevesenet, som stempler mødre for å ikke være i stand til å kunne ta vare på sine barn. Det er helt normalt at morsinstinktet slår inn når barnevernet blir involvert, og det er et velkjent problem i helsevesenet at behandlere kan så tvil om mødres evne til å gi god nok omsorg.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Barnevernet er et velfungerende og hjelpende system for mange, men ødeleggende for noen. Man kan ikke peke på hele instituttet som problemet, men det har flere ganger kommet frem saker der barnevernet har overdrevet og behandlet saker med inkompetanse.

Jeg har snakket med flere mødre utenfor helsevesenet som har eller har hatt selvmordstanker, men frykter barnevernet. Det eneste man da kan gjøre er å motivere dem til å søke hjelp, og samtidig jobbe for at frykten for involvering av barnevernet ikke står i veien.

En trist mor er ikke en voldelig mor

En tankefull mor er ikke en dårlig mor.

En deprimert mor er ikke nødvendigvis en dårlig mor.

En mor er et menneske med sterke følelser, som har lov til å være lei seg.

En mor som er deprimert over en lang periode, uten at behandling settes i gang, kan dog ha en negativ påvirkning på barna. Men det finnes mange nyanser. Derfor er det så viktig at mødre får den hjelpen de fortjener. Der det er snakk om psykisk eller fysisk vold, så er det helt klart viktig å få inn barnevernet.

Det er et behov for bedre rammer og retningslinjer for helsevesenet for når barnevernet må inn i bildet, slik at frykten for å oppsøke hjelp reduseres, uansett etnisitet og kulturell bakgrunn.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Lite visste jeg at 25 år senere skulle jeg stå i de samme kampene som mine foreldre

Les også

«De nekter å komme og hente dem»

Les også

Et tankekors at kvinner i denne byen knapt føder barn

Les også

«Håper du blir like glad i sønnen din som du var i veslejenta»