Allerede søndag kveld, da bruddet mellom partene ble kjent, stusset jeg over streikegrunnlaget. Det fremsto svakt begrunnet, særlig med tanke på at det er første gang LO tar ut sine medlemmer i et mellomoppgjør siden før krigsutbruddet i 1940. LO, som har én million medlemmer, har ikke vært i streik på 23 år.

Skvatt

Men da jeg hørte NRKs Politisk kvarter mandag morgen, stusset jeg ikke lenger. Nå skvatt jeg ordentlig til. Her sa en tilsynelatende blid og avslappet leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, at streiken var både unødvendig og nødvendig.

Samtidig.

OK?

Er dette førsteberøringen fra LOs viktigste forbund? Når 25.000 medlemmer er tatt ut av arbeid snaue to timer før, og ytterligere 15.000 er annonsert?

Forsnakket Eggum seg?

Kom skjevt ut

Jeg vet ikke. Men uansett forklaring, viser denne måten å snakke på hvor skjevt ut LO har kommet når det gjelder kommunikasjonen med omverdenen.

Husk at utgangspunktet er at Riksmekleren – «et statlig embete som har til oppgave å megle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet» – hadde lagt fram en skisse.

Den sa NHO ja til. LO sa nei.

Allerede der kom LO på defensiven. På streikens første dag begynte krigen om virkeligheten. LO fikk et sterkt behov for å komme på offensiven. Nå beskylder LOs leder Peggy Hessen NHO for å ha lekket Riksmeklerens skisse til mediene. Følsvik påpeker at å lekke dette dokumentet ganske riktig er et brudd på taushetsplikten. Hun understreker at det er straffbart.

Riksmeklerens skisse

Dette er hovedtrekkene i skissen:

** Sentralt tillegg som gis til alle: 1,9 prosent

** Overheng (lønnstillegg som ble gitt i fjor): 1,4 prosent

** Lokal lønnstillegg (glidning): 1,9 prosent

Men Følsvik vet ikke at NHO har lekket noe som helst. Hun antar at det må være NHO:

– Jeg kan ikke se at noen andre har en fordel av å lekke dette enn NHO, sa LOs leder på en pressekonferanse mandag.

Uakseptabel?

Hvorfor ikke? Hvis skissen var så uakseptabel at LO ikke så noen annen utvei enn å bruke sitt mektigste våpen, så måtte det vel være en fordel for LO at innholdet ble kjent? Man skulle tro at folk da lettere ville forstå at dette var det eneste riktige å gjøre.

Vil LO ha lekkasjen etterforsket? Skal noen bøtelegges eller straffes?

Følsvik sier også en annen ting:

– Vi kan gjerne karakterisere dette som en klassekamp. For LO-familien har det vært ekstremt viktig denne gangen å løfte de lavest lønnede. Det er de som har hatt det tøffest gjennom de siste årene – gjennom krig, pandemi, økte priser og økt rente. Det er det som gjør at vi til slutt valgte å gå den tunge veien å gå ut i streik. Det er en solidarisk streik forbundene imellom for å løfte i flokk.

Klassekamp, du? For noen ytterst få hundrelapper mer i årslønn?

Uklar sak

Problemet til LO er at de har en uklar sak, og da er jeg snill.

Teknisk beregningsutvalg har kommet fram til at årets prisvekst blir på 4,9 prosent. Legger man sammen sentralt tillegg, overheng og lokale forhandlinger blir rammene for oppgjøret 5,2 prosent i snitt i Riksmeklerens skisse, altså en forbedring av kjøpekraften på 0,3 prosentpoeng.

Så er mitt inntrykk at LO synes rammen totalt sett er akseptabel, men at lokale forhandlinger utgjør en for stor del andel av rammen. Det kan LO godt ha rett i. De har også rett i at ikke alle medlemmer av LO vil få en reell forbedring av kjøpekraften – LOs hovedkrav – når 1,9 prosentpoeng av rammen tas i lokale forhandlinger.

Men det kunne nesten ikke LO vært sikre på uten at hele rammen hadde vært sentralt tillegg og overheng. Og det har da aldri vært LOs posisjon? Også tidligere har LO akseptert at rammen går på snittet, den er ikke individuell.

Kan ikke være sikre

Verken LO eller NHO kan dessuten være sikre på at hele rammen til lokale forhandlinger brukes i dette oppgjøret. Men de kan heller ikke være sikre på det motsatte. Ofte har NHOs bedrifter gått klart ut over rammene i avtalen fra lønnsoppgjøret, altså at man har gitt større lønnsøkninger enn avtalt. LO har dessuten aldri kunnet være sikre på disse tallene på avtaletidspunktet, og spesielt ikke nå.

Men denne gangen er det enda større usikkerhet om et annet helt essensielt tall, nemlig om prisstigningen blir på 4,9 prosent. På grunn av de uvanlig usikre forholdene i internasjonal økonomi, er det uhyre vanskelig å beregne hva den faktiske inflasjonen blir. Sjansen er liten for at den blir akkurat 4,9 prosent. Den blir mest sannsynlig høyere eller lavere.

LO var relativt fornøyde med fjorårets hovedoppgjør. Tallene så akseptable ut. Men da året var over, var ikke tallene så gode likevel. Grunnen var at prisstigningen ble høyere enn det man trodde.

Ja, lederlønningene er ute av kontroll, også i de helt eller delvis statseide virksomhetene. Det er NHOs store akilleshæl. Og de forsvarer seg dårlig. Men jeg greier ikke å få øye på den strategien som skal gi lavere lederlønninger fordi denne streiken finner sted.

Vanskelig å bli imponert

Jeg har nevnt Jørn Eggum på Politisk kvarter og Peggy Hessen Følsviks pressekonferanse. Det har vært vanskelig å la seg imponere. LO har fått en meget svak start på denne streiken.

Symptomatisk nok: Denne mandagen har NRK jobbet for å få til en ekstrautgave av «Debatten». I ettermiddag la programleder Fredrik Solvang ut denne meldingen:

«Vi innser at vi ikke fikk til en ekstrasending av «Debatten» i kveld om storstreiken. Og grunnen til det åpenbarte seg for oss egentlig akkurat nå, nemlig at LO ikke har lyst, de har ombestemt seg. Og det gjelder fra topp til bunn. Så uten LO så får vi ikke dette til».

Årsaken skal visstnok ha vært at LO ikke ønsker å høyne konfliktnivået. Hva sa du? Å forklare hvorfor du er gått til streik i Norges største og viktigste debattprogram er å høyne konfliktnivået?

Koker nok på innsiden

Jeg tipper at det koker godt på innsiden av Folkets Hus i kveld. En slik avlysning er ikke et tegn på selvsikkerhet og stålkontroll.

Oslo har en spesiell interesse av at denne streiken blir kortvarig. En av grunnene er at ingen steder i Norge jobber en større andel av befolkningen i privat sektor enn i Oslo. I tillegg fikk vi en gave fra regjeringen i statsbudsjettet: Midlertidig skal arbeidsgivere betale fem prosent mer i arbeidsgiveravgift til ansatte med over 750.000 i årslønn. Også her er Oslo overrepresentert.

Det er å håpe at LO – og NHO – tar til fornuften, helst i går, slik at folk kommer seg på jobb igjen.