(Oslodebatten)

Det vil samtidig svekke det norske skoletilbudet, og være dyrt for fellesskapet. Paradoksalt nok vil en nedleggelse av den franske skolen også koste norske skattebetalere over 50 millioner mer per år enn alternativet – å gi skolen nødvendig finansiering.

Den franske skolen har eksistert i over 60 år og er en institusjon i Oslo. Om et par år må skolen som vi kjenner den sannsynligvis legge ned, hvis ikke Stortinget tar grep. I statsbudsjettet for 2023 gir ikke regjeringen skolen nødvendig støtte slik at den kan drives til en kostnad vanlige foreldre har råd til. Skolen er åpen for alle og samler barn fra alle bydeler i Oslo, samt omegn. Den drives av en lokal forening og søker ikke profitt. Alle pengene skolen tar inn går til drift.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Hvorfor blir det dyrere for norske skattebetalere?

Våre barn får cirka en tredel av det skolebarna i den norske skolen får over statsbudsjettet. Når vi nå må betale markedspris for husleie, hadde dette vært håndterbart dersom vi hadde vært finansiert på en bærekraftig måte. I forslaget til statsbudsjett får vi ikke dekket merkostnaden.

Skolen har en spesiell ordning med finansiering direkte over statsbudsjettet gjennom en avtale mellom Norge og Frankrike. Beløpet justeres ikke automatisk etter antall elever eller eiendomskostnader, slik som det gjøres i det norske systemet. Beløpet har heller ikke blitt inflasjonsjustert siden 2020.

I dag får skolen 32,6 millioner per år. Dette beløpet må økes til 54,6 millioner for å dekke utgiftsøkningen.

Hvorfor blir det dyrere for norske skattebetalere hvis skolen må legge ned? Jo, fordi da må alle elevene gå over i det norske skolesystemet, og en skoleplass i Osloskolen er vesentlig dyrere.

Basert på siste tilgjengelige tall fra SSB, kostet det i 2019 kr 140 000 for en grunnskoleelev, og kr 196 000 for en elev i videregående skole. Hvis man tar med moderate utgifter til skolebygg vil fellesskapets kostnad med våre elever ligge på cirka 100 millioner årlig, målt mot de 50 millionene den franske skolen nå trenger årlig. Skolen i dag mottar en del støtte fra Frankrike i form av lærere som betales direkte derfra. Foreldrene betaler resten.

Det er ikke et alternativ å øke foreldrebetalingen til et nivå som dekker det vi trenger. Da blir vi kun en skole for de aller rikeste, noe vi ikke skal være.

Gjør Norge til et mer attraktivt land for foreldre med internasjonal karriere

Skolen er i dag en bru for mange fransktalende inn i det norske samfunnet. Elevene har norsk undervisning på alle trinn. Vi åpner opp for studier i hele den fransktalende verden – ikke bare i Europa, men også en rekke studiesteder i Nord-Amerika, Asia og Afrika. Det finnes franske skoler i over 140 land. Dette gjør at elever med foreldre som flytter mellom land på grunn av jobb, smidig kan bytte skole og beholde studieprogresjon. Å ha en slik skole i Oslo, gjør også Norge til et mer attraktivt land for foreldre med internasjonal karriere som vurderer å flytte hit.

Situasjonen skaper stor usikkerhet for elevene og lærerne våre. Vil vennene bli spredd for alle vinder? Kan de planlegge å fullføre sitt skoleløp på denne skolen? Vi håper på en løsning, slik at skolemiljøet får puste igjen, skattebetalerne sparer penger, og Norge beholder den franske skolen.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Da jeg først havnet bakpå ble fallet ekstra stort

Les også

Single foreldre beveger seg på en stram line. Og det er mange av oss

Les også

Delt by: Da skolekrets ble viktig informasjon i boligannonser

Les også

16 år gammel begynte jeg på ny skole, og skjønte hvor segregert Oslo er