Som regel passerer jeg Grønland to ganger per dag, senest i morges og i ettermiddag. Strekningen Lakkegata og Tøyenbekken er en vital del av hovedfartsåren for oss som skal til sentrum eller hjem igjen til Kampen. Som oftest på sparkesykkel eller til fots. Og, nesten, aldri lenger med bil.

Jeg ble lykkelig på grensen til salig da disse kvartalene ble bilfrie - som et testprosjekt - i fjor sommer. Det føltes langt tryggere å ferdes der. Det virket naturlig og fornuftig. Butikkene og utestedene flyttet ut i gaten. Folkelivet blomstret. Og blomsterbedene ble fylte. Det var sitteplasser og trær. Samtidig hang det godt sammen med Grønland torg.

En oase

Det kanskje mest travle området i hele bydelen ble med helt enkle grep omgjort til en oase. En mangeårig storfavoritt som Punjab Tandoori fikk tilgang et stort område for uteservering. Bra for business. Og bra for folk som var nøden på en matbit. Støyen ble kraftig redusert.

Og biltrafikken naturligvis borte. Men det mest problematiske med trafikksituasjonen er ikke nødvendigvis biltrafikken isolert sett. Det som skaper farlige situasjoner for syklende og sparkesyklende er at det er lov å parkere på begge sider av gaten på nesten hele strekningen. En av de mest benyttede sykkelfeltene i hele byen ligger mellom parkeringsplassene og selve veibanen. På vei til jobben om morgenen er sykkelfeltet ofte fullt. Ved lyskryssene står du i kø.

Bildør åpner seg

Du kan alltid risikere at en bildør åpner seg når du minst venter det. Eller at en bil vil ut av parkeringsplassen uten å sette på blinklys. I de mest travle timene på døgnet, fremstår området ofte som kaotisk. Og ettersom det er flust av butikker og serveringssteder på begge sider av veien, er det en jevn strøm av fotgjengere som krysser gata uten å bruke fotgjengerfeltet.

– En bilfri gate på Grønland var kjempepopulært i fjor. Nå gjentar vi suksessen. Det er godt nytt for alle som bor, ferdes, og driver næringsliv på Grønland sa Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG).

I følge kommunen medførte stengningen i fjor en reduksjon i trafikken på over 80 prosent. Det sier mye.

En mer negativ erfaring fra i fjor er at trafikken økte i noen av sidegatene. Kommunen har derfor endret kjøremønsteret i noen av disse gatene. Man kommer til å følge utviklingen nøye og gjøre korrigeringer hvis det blir nødvendig. Vi får håpe dette virker. Prosjektet er en del av kommunens visjon om et bilfritt byliv. Sistnevnte innebærer blant annet å skape et bedre bymiljø og økt byliv i sentrum. Prosjektet har en prislapp på 50 millioner.

Eventyrbruas tur

I juni i fjor ble i tillegg til gata Grønland også Kirkegata i Kvadraturen stengt for biltrafikk. I år er Torshovgata, Søndregate og Eventyrbrua også gater der biltrafikken skal stenges for, eller bli vesentlig redusert.

Oslo trenger enda flere sånne initiativ!