For, hvor sakte er egentlig 6 kilometer i timen – som er landets nye krav til maksfart på et fortau når syklisten passerer en gående?

Veldig sakte, skulle det vise seg. De trodde de holdt fartsgrensen, men den gang ei.

Alle kjørte for fort

Ikke én eneste en av de mange elsparkesyklistene som ble fartsmålt av fotgjengerforeningen, var klar over at de kjørte altfor fort på fortauet i krysset Hegdehaugsveien/Parkveien.

– Hæ, kjørte jeg så fort? måpte mange, før de fikk med seg en brosjyre og suste av gårde igjen.

– De fleste suser rundt på fortauet i en fart på mellom 20 og 25 km/t, kunne Hallvard Müller i Den norske fotgjengerforeningen konstatere overfor Avisa Oslo og Senterparti-politiker Jan Bøhler, som overvar fartsmålingen.

Vekk fra fortauene

Bøhler heier på foreningens ønske om å fjerne elsparkesykler fra fortauene en gang for alle. Før Stortinget tar ferie, skal det behandles et forslag fra nettopp Senterpartiet om å klassifisere disse doningene som motorkjøretøy i stedet for sykler. For med en slik regelendring vil elsparkesyklister måtte benytte seg av kjørebanen, og risikere et forenklet forelegg om de i stedet prøver seg på fortauene.

– Og dersom de blir et «motorkjøretøy», vil det være naturlig å ha promillegrense, parkeringsbestemmelser og aldersgrense for bruken av dem, sier Bøhler til AO.

Bøhler sier at med tirsdagens regelendring er landet på rett vei, men at man ikke er fremme ved målet om å gjøre ferdselen trygg nok for gående så lenge man tillater kjøring på fortau. Politikeren mener regelen om fartsgrense på fortau, gangfelt og gangvei dessuten gjør det svært vanskelig for politiet å håndheve.

Passasjer

Under tiden foreningen hadde sin lille aksjon i det travle krysset bak Slottet tirsdag ettermiddag, oppdaget de også at det fortsatt kjøres med passasjer på elsparkesyklene. Mange av brukerne som stanset opp, var heller ikke klar over de nye reglene som trådte i kraft 18. mai.

– Det er langt frem til at Norge reagerer like strengt som Danmark, sier Steinar Leikanger i foreningen.

– Bøtene er kumulative, så man får bot for hver forseelse. Utleierne må nå sette ut «ståmopeder» på privat grunn, der de har inngått avtale med grunneierne. Før satte de dem på kommunal grunn, uten å ha bedt om lov først. Det ble forbudt i fjor, sier han.

Den kommunale forbudssonen, hvor det er forbudt å drive utleie, er like stor som aksen Høvik-Grefsen-Ekeberg, sier han.

I tillegg er det aldersgrense 15 år, ikke tillatt å kjøre over gangfelt, på gangveier eller på fortau og innført en promillegrense på 0,5. Det er, som i Norge, ikke tillatt med passasjer. Bøtene er 700 danske kroner (bortsett fra fyllekjøring), men 1000 DKR for kjøring på rødt lys, kjøring mot kjøreretningen, brudd på vikeplikt og bruk av håndholdt mobil under kjøring.

Tirsdag fikk ingen gebyr, for verken politi eller veivesen deltok på kontrollen. Ei heller hadde politiet en målrettet kontroll 18. mai, får AO opplyst.

Så fort håndhevingsinstruksen og gebyr-appen er tilrettelagt for det, vil det derimot svi når etatene iverksetter sine kontroller om ikke lenge.

Da vil det altså koste 3000 kroner for alle som tar med seg en passasjer. Råkjørere på fortau risikerer anmeldelse for brudd på veitrafikklovens bestemmelse om å opptre hensynsfullt og aktsomt, for nå er det konkretisert at farten maks skal være 6 km/t når man passerer gående.

Les også

I det nye prosjektet er bønder i byen en hedersbetegnelse. Et helt kvartal skal vies til grønne tradisjoner.