(Oslodebatten)

Hvert eneste år vokser Oslo og byen er i stadig utvikling. Samferdselspolitikken må henge med. Da er det et stort behov for mer fleksible transportløsninger og bedre samspill mellom ny og gammel teknologi.

Denne uken ble det kjent at Ruter står i fare for å måtte kutte i tilbudet, på grunn av passasjersvikt. For å bevare tilbudet til Ruter, har Raymond Johansen kommet med en sterk oppfordring til Oslofolk om å reise mer kollektivt. Intensjonen er god. Oslo må ha som mål å flytte flere reisende over på grønne løsninger. Men samtidig fremstiller Johansen hjemmekontor og mikromobilitet som problemer som gjør at færre reiser.

Oslo og kollektivtilbudet vårt kommer ingen vei ved å se på hverken hjemmekontor eller elsparkesykler som trusler eller problemer som må løses. Folks reisevaner, behov og ønsker utvikler og endrer seg. Det gir muligheter, som Ruter har gått foran og forsøkt å utnytte. Politikerne må gi dem og aktører over hele Norge rammer som gjør at de kan lykkes.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Elsparkesyklene tar selvsagt noen passasjerer fra buss og trikk, men først og fremst gjør de det faktisk mulig for langt flere å reise kollektivt. Det er fordi både første og siste del av etappen kan tas på en elsparkesykkel. Fra Oslo S til Barcode, fra Nationaltheatret til Vika og fra Solli til Frogner. Fra høydene i Kjelsås eller Groruddalen ned til nærmeste t-bane eller buss.

Elsparkesyklene er enormt populære. Før høstens midlertidige reguleringer ble innført, ble det kjørt over 100 000 turer hver dag i Oslo. Det er åpenbart at elsparkesyklene dekker et stort transportbehov i folks hverdag.

En kartlegging fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at elsparkesyklene stort sett brukes på vei til og fra jobb eller skole. Og grunnen til at tilbudet er så populært er at det er effektivt, fleksibelt og gøy. I rapporten står det at: «sparkesykkelen inngår som ett av flere transportmidler for over halvparten av våre respondenters siste elsparkesykkelturer».

Les også

Ruter opererer med gårsdagens strategi

Dette viser nettopp at elsparkesyklene i hovedsak blir brukt i kombinasjon med andre transportalternativ, som buss, trikk, t-bane og gange. Dermed er ikke elsparkesyklene bare en konkurrent til byens kollektivtilbud – de er et viktig supplement og kan generere mange flere turer. Om det legges til rette for å utnytte teknologien og gjøre hverdagen enklere for folk.

I høst lanserte byrådet nye reguleringer for elsparkesykler. Byrådet satte et tak på 8000 utleiesykler i byen og tilbudet er delt inn i 4 statiske soner, uten å ta hensyn til tilbud og etterspørsel. Den nye reguleringen har gjort tilbudet dårligere og mindre fleksibelt.

En løsning er å hevet taket i de ytterste sonene. Det ville gjort det praktisk og enkelt for beboerne i de ytre bydelene å komme seg fra eller til nærmeste buss eller t-bane.

Elsparkesykkeltilbudet har dessverre blitt langt dårligere over hele byen, men det er spesielt de som bor i ytterkantene som rammes og har mistet muligheten til å enkelt ta seg de første eller siste kilometerne fra og til kollektivtransport.

Spørsmålet byrådet burde stille seg, er ikke hvorfor færre reiser med Ruter, men heller hvordan kan ny teknologi spille på lag med eksisterende løsninger i transportsektoren? Hvordan tilrettelegge for at det skal bli enklere for alle i Oslo å kombinere elsparkesykkel, t-bane, buss og trikk? I svaret på de spørsmålene, ligger både flere kollektivpassasjerer og en bedre hverdag for innbyggerne i byen.

Les flere debattinnlegg på og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten