Fredag 2. juli skulle Thomas Karu Tvedt gå noen ærender i byen. Han ble tvunget til å avlyse planene sine. Han hadde nemlig opplevd at en elsparkesykkel suste over og knakk mobilitetstaven hans tvert av.

– Dessverre er det mange eksempler på uvettig kjøring av elsparkesyklister som synshemmede har opplevd, sier Sverre Fuglerud. Han er samfunnskontakt i Norges blindeforbund.

Flere peker på elsparkesykler og syklister som grunnen til at det er vanskeligere å ferdes i trafikken.

De kan rapportere om en rekke enkelteksempler på faktiske påkjørsler eller nestenpåkjørsler, og i april gjorde de en undersøkelse blant brukere av førerhunder og elsparkesykler:

– Den viser at hver 4. førerhundbruker har blitt sneiet en eller flere ganger av el-sparkesykler, og 15% har opplevd at førerhunden ble sneiet. Dette er landsdekkende tall så tallene for Oslo er høyere.

Han sier at tallene antakeligvis er like høye for aktive synshemmede også uten førerhund, slik som Thomas Karu Tvedt, som kun bruker en mobilitetstav som hjelpemiddel.


Unngår å ferdes byen

Som Thomas Karu Tvedt er inne på, mener Fuglerud det til en viss grad er synshemmedes ansvar å følge med på hva som skjer foran dem.

– Men det blir krevende å ha full oversikt når det har kommet så mange el-sparkesykler på fortauene så mange har dessverre opplevd å snuble i el falle over el-sparkesykler, mener Fuglerud i Norges blindeforbund.

Flere har fortalt blindeforbundet at de nå prøver å unngå områder der det er mange el-sparkesykler.

Dette gjelder spesielt for eldre:

I en undersøkelse Norges blindeforbund gjorde i fjor, sa over halvparten av kvinner over 70 år at de unngår områder med mange elsparkesykler:

– I denne gruppen er det mange benskjøre så jeg tror det gir økt frykt for å bli påkjørt fordi konsekvensene kan bli så store, og det har vært flere oppslag der dette har ført til brudd, forteller Fuglerud.

Et funn i en førerhundbruker-undersøkelse var at hele to av tre synes det er noe eller mye vanskeligere å bevege seg i trafikken i dag, sammenlignet med for ti år siden. Hele 28 % bruker ytterpunktet på skalaen, mye vanskeligere. Kun 9 % mener det er enklere i dag.

– Sånn kan det ikke fortsette!

I et Facebook-innlegg publisert onsdag, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at elsparkesyklene er i ferd med å bli regulert mer, og at dette vil tre i kraft i september.

– Sånn kan det ikke fortsette! skriver han i innlegget, og fortsetter:

– I ekspressfart har byrådet nå laget egne regler, som blir vedtatt allerede neste uke. Men jeg oppfordrer likevel alle aktørene til å følge de nye reglene med en gang. Da unngår vi villkjøring og store skader, og alle som bruker byen vår får et triveligere bymiljø.

Han har samtidig en oppfordring til dem som kjører elsparkesykkel:

  • Følg trafikkreglene.
  • Ikke kjør i beruset tilstand.
  • Vær forsiktig med andre i trafikken, og ta hensyn når du parkerer.
  • Vær forsiktig med deg selv.