– Vi har fått diverse meldinger fra noen elever spesielt på sentrumsskolene hvor de både møter på opptil 100–150 elever om dagen, samtidig som flere er nødt til å ta kollektivtransport til og fra skolen, sier Hana Mulalic, lederen av Elevorganisasjonens fylkeslag i Oslo.

I tillegg forteller hun om at elevene opplyser at det er lite forskjell mellom gult og rødt nivå, annet enn hvor strenge lærerne er på énmetersregelen og hvor mange trinn som får ferdes i skolebygget samtidig.

Les også

Jeg vil varsle om alvorlig smittevernbrudd i Osloskolen

– Elevorganisasjonen i Oslo har også bemerket seg at til tross for nivåinndelingen skolene bruker er det store forskjeller selv fra skole til skole. Noen vasker overflater etter klasseroms bytte, andre har håndsprit bak hvert hjørne, noen har stengt av kantine og bibliotek og andre oppfordrer så vidt elevene å holde én meters avstand.

Mulalic påpeker at dette er bekymringsverdig, ettersom det er flere elever som har familie i risikogruppen, men også fordi vi nå vet hvor mye smitte den unge befolkningen kan bære på.

– Jeg tror kanskje jeg har fått snakket med 4 elever fra forskjellige sentrumsskoler med flere av de samme bekymringene i løpet av de 2 siste månedene, sier Mulalic.

Forholder seg til trafikklysmodellen enn så lenge

Utdanningsetaten svarte den frustrerte eleven blant annet med å love å konkretisere trafikklysmodellen.

Dette er noe Elevorganisasjonen enn så lenge følger med på, i håp om at det vil føre til at flere elever føler seg trygge på skolen.

– Likevel ser vi heller mer viktighet i at de enkelte skolene blir gitt krav om å være i dialog med elevrådene sine under denne vanskelige perioden. Elevmedvirkning i større grad på hver enkelt skole kan føre til at skolene sammen finner ut av en praksis som er den beste for alle parter innenfor det gjeldende nivået.

Elevorganisasjonen har lenge vært i samarbeid med både byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap og Utdanningsetaten angående denne problemstillingen.

– Der har vi lagt vekt på at alle elever må kunne føle seg trygge mens de ferdes på skolen, samtidig som det må være gode digitale alternativer for de eventuelle elevene som ønsker å bli hjemme. Hovedprinsippet vårt er at elevene trenger forutsigbarhet, det innebærer også en plan for at elever selv på studiespesialiserende skal kunne møte opp fysisk på skolen under trygge koronavennlige rammer.