Onsdag 28. juli ble det kjent at barn og unge under 18 år slipper smittekarantene fra 16. august, med unntak av husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen.

Karantene erstattes med en koronatest annenhver dag etter siste nærkontakt, fram til dag sju.

Det gjør at myndighetene er forberedt på økt smitte i denne gruppa, som heller ikke er vaksinert. På pressekonferansen var helseminister Bent Høie klar på at vi må tåle mer smitte i denne gruppa. Hvor mye mer smitte vi må kunne tåle, vil han derimot ikke si noe om.

– Vi har ikke tallfestet det, men vi må være forberedt på at det blir økt smitte i den gruppa som ikke er vaksinert. Så mener vi at det å erstatte karantene med testing for denne aldersgruppen vil redusere risikoen tilstrekkelig, sier Høie til Avisa Oslo.

Setter ikke inn nye tiltak

På spørsmål om regjeringa kommer til å iverksette noen nye tiltak for å følge opp dette, for eksempel massetesting på skolene, svarer helseministeren at det er opp til kommunene.

– Det vil være ulikt fra kommune til kommune når det er utbrudd, om man velger å teste på skolen eller om en tester på teststasjoner. Det er det de lokale forholdene som vil avgjøre.

– Kan alle ungdommene nå føle seg trygge på at de går glipp av undervisning på grunn av karantene høsten 2021?

– Nei, det kan de dessverre ikke. Det er fordi det er sånn at om det er utbrudd i en kommune, kan det være at man må drive skolen på gult nivå en kortere periode. Men det vi gjør nå vil redusere risikoen for det, sier Høie.

Vil ikke framskynde andredose

Regjeringen har tidligere åpnet for at kommunene kan prioritere å vaksinere lærere og ansatte i skole og barnehage med første vaksinedose.

Det er derimot ikke aktuelt å framskynde dose to for denne gruppa, bekrefter Høie til Avisa Oslo.

– Ikke dose to, men de har jo blitt prioritert når det gjelder dose en, sånn at lærere og de som jobber som lærere og i skolefritidsordningen skal være beskytta når skolen starter opp i høst.

– Men det er jo stor forskjell på å ha en og to doser. Når vi har så god vaksinasjonsgrad i Norge nå, hvorfor blir ikke dose to framskyndt for dem som jobber med barna?

– Det er fordi at fagmyndighetene våre mener at den mest effektive bruken at vaksinene er å raskest mulig bli ferdige med å vaksinere alle med dose en. Og der er vi ikke helt ennå, sier Høie.

– Ikke fornøyd

At ansatte i skolen ikke blir prioritert når elevene i stor grad skal fritas for smittekarantene, opprører leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen.

– Vi har jobbet i et helt år for at lærere og lektorer skal prioriteres for vaksinasjon. Vi trodde jo at det fikk en løsning med at nå skal lærere prioriteres, men så er det jo opp til den enkelte kommune. Det grepet var ikke spesielt effektivt, mener Helgesen.

Helgesen mener det er opplagt at om flere elever smittes, gir det høyere risiko for lærerne som jobber i skolen. Hun er ikke imponert over regjeringens innsats for å beskytte de som underviser barna.

– Selvfølgelig mener vi at når elever ikke skal være i karantene, vil de kunne smitte sine lærere. Det vil jo gå flere måneder etter skolestart før alle våre medlemmer er fullvaksinert. Så vi er selvfølgelig ikke fornøyde med dette.

– Men mange av dine medlemmer vil ha fått dose en når skolene begynner?

– For den nyeste virusvarianten er det usikkert hvor god beskyttelse en dose har. Så vi er ikke spesielt betrygga selv om man har fått en dose. Absolutt ikke, sier Helgesen.