Fredag skrev en anonym elev et innlegg i Avisa Oslo, hvor eleven ville varsle om alvorlige smittevernbrudd. Nå står flere elever fram og går hardt ut mot smittevernveilederen som brukes på videregående. I tillegg forteller de om utrygghet og ensomhet i skolehverdagen.

Veilederen som vi har i skolen nå tar utgangspunkt i at man skal ha så få nærkontakter som mulig. Men den har ikke tatt høyde for at man på videregående har opptil seks forskjellige klasser. Det er noe som man er nødt til å se på. Smitteveilederen er rett og slett ikke tilpasset videregående skoler. Hadde den vært bedre tilpasset hadde vi hatt større mulighet til å hindre smitte på skolen og holde de åpne, sier Eckblad.

Han forteller at selv om han ikke har lyst til at skolene skal stenge, føler også elevene på et ansvar om ikke å dra med seg smitte hjem og eventuelt smitte andre familiemedlemmer.

– Det er ikke sånn at vi har lyst til å dra på skolen og smitte hverandre, men det handler om systemet som ligger rundt. Når vi først blir bedt om å dra på skolen er det ikke mulig å isolere kohorter når man har seks forskjellige man rullerer mellom, sier han.

Etterlyser tydelighet

Elevrådsleder ved Hersleb videregående skole, Leander Fjeldstad (20), er enig med Eckblad. Han mener smittevernveilederen ikke er tilpasset de nye virusvariantene, og påpeker at vi nå har levd med det muterte viruset i lengre tid.

– Det kunne for eksempel vært flere nivå og mer tydelig hvordan skolen skal håndheve tiltakene. Det står heller ingenting om transport til skolen. Spesielt i Oslo bor mange langt unna skolen. Hvordan skal vi reise til skolen? Dette burde vært snakket om, sier Fjeldstad.

Savner venner

Maya Elise Fjelstad går i andre klasse på Edvard Munch videregående skole, som i likhet med resten av skolene i byen har operert på rødt nivå den siste tida. Hun forteller at situasjonen skaper mye stress.

– Jeg savner vennene mine veldig. Man har som regel noen venner i gruppa si, men ikke alle har gode venner i sin kohort. Det kan føles veldig kjipt, forteller hun.

Les også

Jeg vil varsle om alvorlig smittevernbrudd i Osloskolen

Før korona-året med strenge tiltak i større eller mindre grad, fikk Fjelstad bare et halvt år på skolen.

– Heldigvis fikk vi det første halvåret til å få oss venner. Men det er veldig vanskelig å opprettholde kontakten når man ikke kan være med folk. Det blir en liten sirkel med venner, og det skaper kanskje gjenger i klassen også. Det er klart det påvirker klassemiljøet, forteller hun.

For Mikal Eckblad på Elvebakken, føles situasjonen utrygg.

– Sånn som det er nå føler jeg meg heller ikke trygg når jeg er på skolen. Jeg kan bli smitta, og det siste jeg vil er å ta det med hjem og smitte familie. Jeg tror mange kjenner på et sånt ansvar, spesielt når det er så mange i vår aldersgruppe som har viruset.

Fjeldstad på Hersleb VGS er enig.

– Hadde smittevernveilederen fungert, hadde jo smitten gått ned i vår aldersgruppe. Ikke opp, sier han.

Alle elevene understreker at de mener skolene de går på gjør en god jobb, men at verktøyene de har for å legge til rette for godt smittevern ikke er gode nok.

Skolebyråden svarte

Søndag sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen til Avisa Oslo at en ny trafikklysveileder er under arbeid, men at den nok ikke er klar før til etter påske.

– Det er kritisk. Så nå vurderer vi hva vi kan gjøre i mellomtiden, sa Thorkildsen.

Den lange ventetiden bekymrer VGS-elevene.

– Det er skuffende. Det er mye snakk om at vi skal skåne elevene og de unge. Og skolene gjør så godt de kan. Men det er nødt til å være klarere retningslinjer for å ivareta elevene når det er et såpass høyt tiltaksnivå, sier Fjeldstad.

Leander Fjeldstad er også bekymret for helsa til medelevene sine.

– Elevrådet har igjennom hele pandemien fått tilbakemelding fra elevene, men i det siste har vi fått en stor økning i negative tilbakemeldinger. Flere og flere sier at det faktisk ikke går lenger, og at de nå begynner å gå lei, sier han.