Tirsdag vedtok byrådet å søke Utdanningsdirektoratet om å forlenge forsøket med alternativ inntaksordning til Utdanningsprogram for studiespesialisering med program for toppidrett. Forsøket startet i 2017 ved Nydalen, Persbråten og Valle Hovin videregående skoler.

Ordningen går ut på at man ikke baserer opptak på karakterer, men en kombinasjon av karakterer og dokumenterte ferdigheter eller opptaksprøve.

– Dette er en ordning som de private toppidrettsskolene har i dag og som det offentlige ikke har, med mindre de søker om forsøk. Det synes jeg er veldig urettferdig, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Hun legger til:

– Det synes jeg er å diskriminere de elevene som ikke har så god råd.

Hun forklarer at det er mange som har lyst til å bli idrettsutøvere som også har lyst til å ta studiespesialisering.

– Mange har ikke muligheten til å komme inn på toppidrett, med mindre de har supre karakterer over hele linjen, uten dette forsøket.

Bidrar til større mangfold

Ifølge Thorkildsen har de sett veldig gode effekter av ordningen.

– For det første er alle fornøyde. Både lærere, rektor og elevene selv er veldig fornøyde. Og så ser vi at vi får en større grad av mangfold i elevmassen, noe som i seg selv er viktig.

– Tenker du at karakterene ikke burde spille inn i det hele tatt?

– Det vi ber om er at karakterene skal avgjøre 50 prosent, mens ferdigheter eller en opptaksprøve skal avgjøre resten. For øvrig mener jeg det er lurt av samfunnet å utforske ulike inntaksordninger. Hvis ferdigheter og motivasjon kan telle mer, så betyr det at flere kan bruke evnene sine og bli det de virkelig vil.

Hun mener det vil være en styrke for samfunnet hvis man klarer å få til en større grad av mangfold innenfor ulike retninger.

– For eksempel så har vi jo sett at politiet har gått aktivt til verks i det å få rekruttert flere forskjellige studenter til politihøgskolen. Det er viktig fordi politiet ser at de trenger mangfold av politifolk for at de skal kunne gjøre en best mulig jobb. Tillit står helt sentralt i politiets arbeid, men dette gjelder jo mange andre yrker også.

Saken fortsetter under bildet.

Vil ha fast ordning

– Det er veldig fint at ordningen forlenges, sier rektor ved Valle Hovin Videregående skole, Trine Øiseth.

Hun forklarer at det tas inn 32 elever til studiespesialisering med toppidrett ved Valle Hovin videregående skole hvert år. Halvparten av elevene tas inn på en kombinasjon av ferdigheter og karakterer, mens den andre halvparten tas inn på karakter alene.

I fjor hadde de over 130 søkere.

– Målet vårt er å gi elevene en mulighet til å kombinere skolegang med idrett på høyt nivå slik at man kan lykkes med begge deler. Vi har eksempler på elever som klarer skolegangen og som også får avtaler med toppklubber, som for eksempel Magnus Knudsen som spiller på Lillestrøm, og Osame Sahraoui som spiller på Vålerenga, sier Øiseth, som håper det ferdighetsbaserte inntaket blir en fast ordning.

Forsøket vil vare frem til elevene har fullført løpet og avsluttes våren 2023.