Oslo 110-sentral meldte klokka 08:52 at brannen er slukket. Brannvesenet opplyser at det er noen røykskader i leiligheten.

– Det er etter alt å dømme i forbindelse med lading, sier oppdragsleder Magne Olsvoll ved politiets operasjonssentral.

Brann i longboard

– Longboardet er utbrent og vi har evakuert det. Det går på batteri og nå skal vi sjekke om alle battericellene er utbrent. Hvis de ikke er det, må vi legge det i vann i et par dager. Hvis cellene er utbrent, er det slukket, sier innsatsleder Knut Halvorsen i Oslo Brann- og redningsetat til Avisa Oslo.

Politiet vil opprette sak og undersøke longboardet nærmere, men har ikke informasjon som tilsier uforsiktighet ved lading.

Brannvesenet maner likevel til forsiktighet ved slike apparater.

Derfor brenner batterier

I Litium-ion-batterier, i likhet med andre batterier, er det en fare for en såkalt «thermal runaway», hvor det oppstår ukontrollerbare eksoterme reaksjoner i batteriet som fører til en stadig temperaturøkning og etter hvert avgassing fra batteriet.

Gassene som oppstår fra en slik termisk hendelse kan antenne og føre til en batteribrann.

Avgassing fra litium-ion-batterier inneholder i tillegg til karbondioksid både brennbare komponenter som karbonmonoksid, forskjellige hydrokarboner, metanol og relativ store mengder hydrogen samt giftige komponenter som hydrogenfluorid, hydrogenklorid, hydrogencyanid, muligens også fosforoksyfluorid.

Kilde: Rise Fire Research/DSB

– Dette er veldig mote nå: lading av elsparkesykler og longboard innendørs. De blir gjerne brukt ute i vått vær og på saltede veier. Da kan det bli skader på det og ta fyr under lading eller når det står og ikke er i bruk, påpeker Halvorsen.

Det har ikke vært spredningsfare i forbindelse med brannen.

Ikke fare for spredning

– Det er en nyere bygård, så det var aldri fare for noe spredning. Ingen andre har blitt evakuert ut av oss, sier oppdragsleder Olsvoll i politiet.

En person ble tatt hånd om på stedet av helsepersonell og det var en god del røykutvikling etter brannen.

Det var en kvinne i 20-årene som ble sjekket av ambulansepersonell på stedet.

Brannvesenet oppfordrer til forsiktighet ved lading av elektriske skateboard og sparkesykler.