– Hvordan i huleste skal de klare målet om 100 prosent elbiler på veiene i 2030? Da kan de ikke fjerne virkemidler, de må innføre. Det er ikke kjangs i havet om de ikke satser. En av de tingene de ikke må gjøre er å kutte ned på et av de virkemidlene som fungerer best, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen til Avisa Oslo.

Uttalelsen kommer dagen etter Avisa Oslos sak om oppstarten av Oslopakke 3-forhandlingene.

Samferdselspakken er sterkt underfinansiert fordi inntektene fra bompasseringer synker kraftig. Ett av tiltakene for å få mer penger inn, er å øke bomtakstene – også for elbiler.

Hun er sterkt kritisk til å øke bomtakstene for elbiler. Hvis det skal skje, må takstene for fossilbiler økes tilsvarende.

– Man kan øke takstene for elbil, men ikke ensidig øke for elbil. Prosentandelen må opprettholdes. Om bompengene må opp, må de opp, sier hun.

Klare svar i undersøkelse

Bu viser til den årlige medlemsundersøkelsen Elbilisten fra 2021. Da svarte 27 prosent av de 3.700 som svarte i Oslo-området at de ikke ville ha kjøpt elbil, hvis det ikke var for billigere bompasseringer.

Nasjonalt er det vedtatt et tak på at elbilene maksimalt kan betale halvparten av det fossilbiler gjør. I Oslo ligger denne andelen i dag på rundt en tredjedel. Samtidig er en snau tredjedel av passeringene i bomringen gjort av elbilister.

– Når man er på 50 prosent av bompasseringene, kan man gå opp til 50 prosent av taksten, konkluderer Bu.

Hun er redd for en utvikling hvor virkemidlene for å få folk til å kjøre elbil i stedet for fossilbil forsvinner.

– Man må ha to tanker i hodet samtidig. Oslopakke 3 må finansieres samtidig som man må ha en bompengeinnretning som ikke torpederer overgangen til nullutslippskjøretøy.

– På hvilke andre måter kan det gjøres?

– Det finnes andre måter å finansiere infrastruktur på, enten via skatteseddelen eller over statsbudsjettet. De store infrastrukturutbyggingene i Oslo-området er viktig for hele Norge. Man kan også stille spørsmål ved om det bør være mer hjelp fra nasjonalt i bypakkene, svarer Bu.

Oslo Venstres samferdselspolitiker Marit Vea er åpen for å heve elbiltakstene - forutsatt at fossilbiltakstene øker like mye eller mer.

– Det skal fortsatt lønne seg å kjøre elbil. Det er en klar forutsetning fra vår side, sier Vea til Avisa Oslo.

FNB: Bruk 7,2 milliarder annerledes

Det nylig omdøpte Folkets parti FNBs bystyregruppeleder Bjørn Revil stiller seg undrende til å heve elbil-bomtakstene når partiene som vil heve dem også har et mål om at flere skal kjøre elbil.

Selv mener han at Oslo kan finne rom i egne budsjetter til å skaffe mer penger til kollektivprosjekter, kutte bompenger og billettpriser.

– Oslo kommune og Viken har satt av 7,2 milliarder kroner til å skifte ut helt fint fungerende busser med elbusser. Ved å bruke de pengene til kollektivtransport, kunne man helt fint latt være å heve bompengene, sier Revil.

Gruppelederen peker også på de 700 millionene Oslo kommune bruker årlig på sykkelfelter og satsningen på bilfritt byliv som ressurser som kunne heller kunne gått til billigere billetter.

– En enkeltbillett trenger ikke å koste 40 kroner, sier Revil om grepet han anser som et bedre miljøtiltak, som gagner flere enn prosjektene kommunen satser på.

Som FNB-representant er Revil også en tilhenger av å senke bompengetakstene. Slik Revil ser det, bidrar bompengene til å forbeholde veiene for et pengesterkt fåtall, mens andre må betale for andres glede.

– De som bruker veiene betaler for helt andre ting enn tilbudet de faktisk bruker. De får veldig lite igjen i vei og vedlikehold, sier Bjørn Revil til Avisa Oslo.