(Oslodebatten)

De subsidieres av staten med null eller lite moms på bilkjøp og har krav på gratis infrastruktur for lading på borettslagenes regning.

Nå kan det virke som også flertallet i Oslo bystyre at de skal få enerett til å kjøre innenfor Ring 2 om få år. Begrunnelsen er mildt sagt diffus. Det bables om klima og miljø og støy- uten noe håndfast å vise til. Med god grunn: eksosutslippene fra personbiltrafikken i Oslo blir stadig mer begrenset. Forurensingen fra biltrafikken kommer i stadig større grad fra dekkene. Og kvaliteten på bylufta går den rette veien.

Det som slippes ut av klimagassen nitrogendioksid, kommer i hovedsak fra dieseldrevne transportkjøretøy, ifølge Oslo kommunes egen miljøstatistikk.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Vedfyring? Et tabu

Svevestøv trekkes gjerne fram som den viktigste forurensningskilden. Dette støvet skyldes i tillegg til veitrafikk vedfyring, som ingen tør å si et stygt ord om. Svevestøv fra biltrafikken oppstår pga. slitasje på veiene, særlig fra piggdekk. Dette har altså lite med drivstoffet å gjøre.

Elbiler, ikke minst tunge Teslaer og elektriske SUV-er med pigg, drar opp vel så mye asfalt som mindre, bensindrevne biler, ifølge Miljødirektoratet.

En del av svevestøvproblemet kunne også ha vært betydelig redusert, hvis Oslo kommune var villig til å vaske/spyle gatene litt oftere. Noe som lett kunne ha vært betalt ved å øke bom- og parkeringsavgiften for elbiler til det halve av nivået for bensinbiler.

Forbud for forbudets skyld

Det ser ut til at elbil-kyklopene - kjemper med ett øye midt i pannen - her i byen har gjort opp regning uten vert. Arbeiderpartiet sentralt sier foreløpig nei til å gå med på et slikt tiltak, og viser til at det trengs en ny lovhjemmel. Kanskje har man også konstatert at det ikke er nødvendig å hyle på enda flere forbud, for forbudets egen skyld.

Den uvanen kan man trygt overlate til moralistene i MDG og tilliggende herligheter.

LES OGSÅ: Det nye MDG-programmet: Ikke én fossilbil innenfor Ring 2

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Lite trolig at en Tesla gir samme, inderlige opplevelse

Les også

Bompenger er blitt svaret på alt, og systemet vakler

Les også

Transportforskere: Prisen på enkeltbilletter støter vekk passasjerer

Les også

Uheldig at elbilen erstatter kollektiv, sykkel og gange i Oslo