Idrettsheltene Grete Waitz, Knut «Kupper'n» Johannesen og Hjalmar Johan «Hjallis» Andersen står i dag på sokkel utenfor Bislett Stadion.

Nå er det kommet et forslag om å flytte flere av statuene.

Jack Waitz, treneren og ektemannen til avdøde Grete Waitz, mener at statuen av maratondronningen heller burde stå på plassen som er oppkalt etter henne, nemlig Grete Waitz' plass. Plassen ligger ved den sydlige porten på Bislett Stadion, kjent som «Maratonporten».

I dag står bronsestatuen av den meritterte løperen på Martinus Lørdahls plass på nordøstsiden av arenaen.

– Det er det som er hele poenget. Det er en plass der som har hennes navn, så har vi statuen som står i motsatt sving. Nå er det noen som har tatt initiativet til å kanskje få gjort noe med det, sier Jack Waitz til Avisa Oslo.

– Litt spesielt

Grete Waitz-statuen ble avduket av dronning Sonja i 1984 og sto originalt der plassen, som fikk det samme navnet i 2016, er i dag. Senere ble den derimot flyttet, og nå er det er en statue av skøyteløperen Knut «Kupper'n» Johannesen på Grete Waitz' plass.

– Det er litt spesielt at «Kupper'n» står i den svingen, så står «Hjallis» og Grete i den andre svingen. Det ville kanskje vært mer normalt om skøyteløperne sto sammen og Grete sto på plassen som bærer hennes navn. Jeg synes det hadde vært veldig hyggelig, sier ektemannen.

– I tillegg er det lite kjennskap til at det heter Grete Waitz' plass. Det er en plass som kunne vært langt penere enn den er i dag, synes noen av oss. Dermed ble det tatt et initiativ til både å forskjønne plassen og flytte statuen, forteller han.

Det er blitt foreslått å oppgradere plassen med grøntarealer, benker og nye skilt. Jack Waitz og Jan-Robert Søderstrøm, som har vært initiativtaker til flere opprustingsprosjekter i Oslo, møtte ordfører Marianne Borgen til et møte i mars. Der ble forslaget diskutert – hvor Borgen kort tid etter sendte forslaget til byrådet for en vurdering.

– Hun engasjerte seg i det med en gang, sier Waitz om møtet med ordføreren.

Vil ha «Kupper'n» bort fra Bislett

I et brev datert 5. mai Avisa Oslo har fått innsyn i, kommer det frem at Bymiljøetaten har hatt dialog med Kulturetaten om den mulige flyttingen. Der slås det fast at dersom man skal flytte «Kupper'n» for å få plass til Grete Waitz, så er det et ønske at «Kupper'n» flyttes til skøytebanen på Valle Hovin.

Det vil i så fall ikke bli mulig før rehabilitering av isbanen er ferdig høsten 2023.

«Videre må statuen «Skøyteløperidol», som i dag er midlertidig plassert ved Frogner stadion, sees i sammenheng med dette da den også er tenkt plassert permanent ved Valle Hovin stadion», heter det i brevet.

Bymiljøetaten er samtidig positive til å oppgradere Grete Waitz' plass, men poengterer at det må planlegges i samråd med brukere og driftere av Bislett Stadion for å ikke komme i konflikt med arrangementer som gjennomføres der. Det vil sannsynligvis kreve en økt ramme til drift av plassen, påpeker også etaten.

– Sympatisk forslag

Omar Samy Gamal (SV), idrettsbyråd i Oslo, er kjent med forslaget fra Waitz og Søderstrøm. Han poengterer også at det allerede er tenkt å flytte statuen av «Kupper'n» til Valle Hovin.

– Det er et sympatisk forslag og vi vil undersøke både om det er mulig og hva det vil koste, forteller byråden.

Det første spadetaket under byggingen av den nye isbanen på Valle Hovin ble tatt i starten av mars. Banen, med en prislapp på 325 millioner kroner, skal etter planen stå klar i slutten av neste år. En stor del av banens kostnad kommer av at isbanen flyttes noen meter vestover slik at man i fremtiden har mulighet for å bygge et tak eller en hall på arenaen.

– Valle Hovin skal bygges om og det vil ikke bli aktuelt før den nye skøytebanen er ferdig, konstaterer Gamal.

LES OGSÅ:

Les også

Se de utrolige bildene: For 70 år siden i dag ble Oslo forvandlet til en eneste stor folkefest