– Jeg mener vi må gjøre det.

Det svarte Sp-partileder Trygve Slagsvold Vedum da Trønder-Avisa spurte ham om det var aktuelt å flytte etater «helt eller delvis ut av Oslo eller Trondheim».

Sp har også nedfelt i stortingsprogrammet sitt et mål om å «flytta direktorat og statlige arbeidsplasser» ut av hovedstaden.

Dette målet om å flytte på allerede eksisterende arbeidsplasser skiller partiet fra Ap og SV – to partier som potensielt kan ende i regjering sammen med partiet Vedum leder.

Derfor har Avisa Oslo tatt kontakt med Sps potensielle regjeringsmakkere for å høre hvordan de stiller seg til ønsket.

Stikk til eks-partikollega

Kommunalpolitisk talsperson Stein Erik Lauvås (Ap) velger å innlede med et stikk til en eks-partikollega.

– Jeg må starte med et lite glis, sier han, for så å fortsette:

– Etter ordre fra Trygve skal Jan Bøhler drive intensiv valgkamp på å flytte arbeidsplasser ut av Oslo.

Deretter viser han til distriktsprogrammet på 60 punkter Ap la fram i vinter, samt prinsippet om å ha kompetansen i statlige organer så nært folk som mulig.

– Vi har sagt at vi skal innføre et nærhetsprinsipp i statlige virksomheter. Kompetansen skal ligge nær innbyggerne og være til stede i hele landet. Det styrker distriktene, og det styrker kompetansen og utdanningsmulighetene, sier Lauvås.

Vil ikke kommentere eventuelt Sp-krav

Rent konkret har Ap i fastslått sitt program at «nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, med mindre helt åpenbare grunner tilsier noe annet».

– Hva hvis Sp i regjeringsforhandlinger krever å flytte eksisterende arbeidsplasser ut av Oslo?

– Vi må la velgerne få avgjøre styrkeforholdet mellom partiene, så får vi se. Jeg kan ikke starte regjeringsforhandlinger allerede 20. juli, svarer Lauvås, som sier at dette er en problemstilling de må se på hvis Ap havner i posisjon.

Han understreker imidlertid ikke at å flytte eksisterende statlige arbeidsplasser ikke er Aps politikk og ikke noe de går på valg på.

– De som allerede finnes ligger der de ligger, også skal vi spre nye rundt om i Norge, sier Stein Erik Lauvås til Avisa Oslo.

Peker på ullent politikerspråk

Avisa Oslo har forelagt Jan Bøhler Lauvås' bemerkning rettet mot Sp og Bøhler selv.

Groruddalen-politikeren svarer ved å påpeke en annen setning i Ap-programmet. Der heter det at «veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser skal fordeles mer rettferdig mellom by og land».

− Her snakker også Ap om eksisterende statlige arbeidsplasser, i praksis blir det vanskelig å skille mellom hva som er vekst og hva som er ordinære plasser.

Bøhler påpeker at det kommer til å være lokaliseringskamper mellom fylker i alle partier.

– Et aktuelt eksempel er at mange i Østfold, som Lauvås representerer, jobber for å få Politihøgskolen dit, mens vi i Oslo fortsatt vil ha den her, sier Bøhler.

Videre framhever han egen politikk, som han mener vil være god for Oslo.

− Vi jobber for å redde Ullevål sykehus, gi ungdommer som faller ut av videregående praktiske jobber fra dag én, og å styrke politiet med lokale politiposter og en egen gjengenhet. Jeg har tett kontakt med Trygve, da er disse viktige Oslo-sakene ofte samtaleemne. Trygve har, blant annet, sammen med meg foreslått å legge det nye NRK hovedkvarteret i Groruddalen. Det er alene over 2000 arbeidsplasser. Lauvås skal få synse så mye han vil om hva Trygve og jeg snakker om, jeg er opptatt av å utforme konkret politikk for Oslo, sier Jan Bøhler (Sp).

Tror på nye arbeidsplasser utenfor Oslo

– Vi er først og fremst opptatt av at nye arbeidsplasser legges utenfor Oslo, ikke bare å flytte på dem som allerede eksisterer. Vi må ta hele landet i bruk, da må vi også sørge for at det er mulig å bo og leve over hele landet, sier Lars Haltbrekken (SV).


Haltbrekken har stor tro på å bruke kompetansen rundt om i distriktene for å skape nye grønne løsninger og nye arbeidsplasser.

Eksempelvis ser han for seg å etablere nye, statlige arbeidsplasser nær Kyst-Norges verft. På den måten kan nullutslippsløsninger til havs jobbes fram, mener Haltbrekken.

– Forhandlingene tar vi ikke gjennom mediene

Da Avisa Oslo spør han direkte om hvordan SV vil stille seg til et krav om å flytte eksisterende direktorater og arbeidsplasser ut fra Oslo under eventuelle regjeringsforhandlinger, svarer Haltbrekken som følger:

– Forhandlingene tar vi ikke gjennom mediene. Vi tar dem etter valget.

SV-politikeren understreker imidlertid at å flytte på eksisterende arbeidsplasser «ikke kan være hovedstrategien».

– Det er en altfor defensiv tankegang. Vi har arbeidsledighet og må skape nye arbeidsplasser, sier Lars Haltbrekken til Avisa Oslo.