Mandag formiddag ble Oslobolig lansert. Boligselskapet skal hjelpe flere inn på boligmarkedet. Målgruppen er førstegangskjøpere og aleneforsørgere med vanlig inntekt, men som sliter med å få lån.

Adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge har tidligere uttalt seg kritisk om byrådets ambisjoner om en tredje boligsektor.

Han er fortsatt skeptisk til at kommunen selv skal bygge boliger, og viser til at Hagegata på Tøyen fortsatt står tom.

Med Oslobolig mener Lauridsen at kommunen er på rett spor.

– Det er en veldig viktig oppgave å få flere inn på boligmarkedet. Her har de en modell som vil fungere, sier han.


Kan dempe prisveksten

Oslobolig eies av Oslo kommune, Obos, NREP og Bane Nor eiendom. Det nye selskapet skal kjøpe nye og prosjekterte leiligheter på markedsmessige vilkår. Målet er å kjøpe tusen nye boliger i løpet av de neste fem til sju årene.

Lauridsen tror dette kan føre til at det blir bygd flere boliger. Gjennom at en stor og solid aktør som Oslobolig bestiller boliger, vil utbyggerne få større sikkerhet for at de får solgt. Samtidig kan de selge mange enheter til én aktør. Dermed kan de starte byggingen tidligere, lyder resonnementet.

Prisveksten i Oslo har særlig vært drevet av mangel på nye boliger. Prisene i Oslo har doblet seg de siste ti årene.

Det siste året har prisutviklingen i Oslo vært svakere enn i de andre byene, men når arbeidsinnvandrerne kommer tilbake, vil trenden trolig snu.

– Et økt boligtilbud kan dempe prisveksten, sier Lauridsen.

Ett av flere tiltak

Også Norsk Eiendom, som blant annet representerer flere av landets utbyggere, er positiv til kommunens grep.

– Det nye selskapet er et viktig verktøy for å gi flere mulighet til å skaffe seg egen bolig. Vi har lenge sagt at dette klarer verken kommunen eller de private alene. Det at man nå inngår dette samarbeidet har jeg stor tro på, sier adm. direktør Tone Tellevik Dahl.

Dahl medgir at tusen boliger ikke er nok i seg selv, men sier det er summen av alle tiltak som er viktig.

Ikke minst mener hun det gjelder å få regulert raskt nok. I dag tar det i snitt fem år å regulere en tomt i hovedstaden. Tempoet bør opp, mener Dahl.

– Jeg oppfordrer Oslo kommune til holde oppe reguleringstakten slik at det ordinære boligmarkedet har god fart. Så skal vi bygge raskt og bærekraftig.

Etterlyser høyere ambisjoner

Huseierne peker på at bygge- og bokostnader må ned.

– Dette er ikke en jobb for en aktør som Oslobolig, men noe kommune, stat og utbygger må løse i fellesskap, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl.

Han synes likevel det er bra at Oslo ser på alternative løsninger for å hjelpe folk inn på boligmarkedet.

– Samtidig synes vi kanskje ambisjonsnivået til disse sterke aktørene er noe lavt. 1000 boliger på fem til sju års horisont monner ikke så mye i Oslos boligmarked.


Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) erkjenner at det har vært tøft å gå inn i et brennhett boligmarked som Oslo. Han er glad for å ha tunge og profesjonelle samarbeidspartnere med på laget.

– Tusen boliger høres lite ut, men det er en god start.

– Blir Oslobolig mer enn en pilot?

– Ja. Med ganske få knepp kan vi skalere opp. Jeg har veldig tro på dette.