Oslo Fremskrittspartis 3. kandidat til bystyret ved årets valg, Julianne Ofstad, skylder på eiendomsskatten for leieprisene i byen.

I Oslo er landets dyreste boliger, og Oslo har også delbydeler der godt over halvparten av barna lever i fattigdom. Dette er et alvorlig samfunnsproblem siden muligheter blir forfordelt, og samfunnsposisjon i stor grad avgjøres av familien man fødes inn i.

Mens høyresiden styrte i 18 år, satt stille og så forskjellene øke, førte Arbeiderpartiets valgseier i 2015 til en kursendring der man tok grep for å utjevne forskjellene. Ett av tiltakene var å innføre en eiendomsskatt på de dyreste boligene, og bruke pengene på velferdsløft.

Disse satsingene ville ikke vært mulig med Frp

Eiendomsskatten har ført til at barnehagedekningen er historisk høy, vi har ansatt 1331 flere lærerårsverk, styrket skolebudsjettene betydelig, og innført gratis aktivitetsskole i hele byen for 1.-3. klasse. Å investere i en god barndom vil på sikt utjevne forskjellene. Når frafallet synker, øker sannsynligheten for at flere kommer i jobb.

Disse satsingene ville ikke vært mulig med Frp, fordi de har to milliarder mindre i sine budsjetter hvert år. De mener det er viktigere at byens rikeste får mindre skatt enn å drive god velferdspolitikk.

At Frp er et interesseparti for de mest velstående er en ærlig sak. Derimot er det uredelig at de putter vanlige folk foran seg i sin motstand mot eiendomsskatten. Når de legger skylden på dem for de økte leieprisene, vitner det om total manglende økonomisk forståelse, og et stusselig forsøk på å ri gamle kjepphester.

Driveren for økte leiepriser er renta

For det første er det kun de dyreste boligene som betaler eiendomsskatt. Godt over halvparten av Oslos-folk bor i boliger verdt under 5,7 millioner, og ingen av disse betaler eiendomsskatt. De fleste leietakere bor også i leiligheter verdt mindre enn 5,7 millioner. Unntaket er noen store studentkollektiv i sentrum, men også her er eiendomsskatten som eventuelt skyves over på leietakerne beskjeden.

Frp burde heller være interessert i den virkelige driveren for økte leiepriser, nemlig renta. På to år har den gjennomsnittlige boliglånsrenten økt fra 1,88 til 4,23 prosent. For boligeiere gir dette en regning på flere tusen ekstra i måneden. I neste omgang vil det veltes over på de som leier bolig.

Bakteppet er sentralbankens økning i styringsrenten for å dempe prisveksten. Politikernes viktigste oppgave da er å holde igjen oljepengebruken, noe Frp ved omtrent alle korsveier har stritta mot. Blant annet har de ivret for å bruke mer oljepenger på å kjøpe koronavaksiner, bygge asfalt, og endre handlingsregelen for å spare mindre.

For fire måneder siden, under behandlingen av statsbudsjettet, ønsket de å ta 27 milliarder fra Folketrygdfondet og pøse inn i økonomien. Konsekvensen ville vært en enda større økning i renta, som igjen ville gitt dyrere boliglån og økte leiepriser.

Problemet til Frp er at de helt siden begynnelsen har vært et populistisk parti, hvor det å gi blaffen i fagfolk gir prestisje. Konsekvensen av slikt kvakksalveri er at vanlige folk sitter igjen med regninga.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Byrådet vil ramme de rike. Regninga går også til helt vanlige folk

Les også

Ingen annen utvei enn å inngå en dårlig leieavtale

Les også

Vest i byen kan folk røyke cannabis i fred. På østkanten følger politiet med

Les også

For en utrolig perle Jordalparken er blitt!