Det er to oppdrettere av hunderasen cavalier kings Charles og to oppdrettere av engelsk bulldogg som sammen med raseklubbene for hver av hunderasene og Norsk Kennel Klub som onsdag møter Dyrebeskyttelsen Norge i Oslo tingrett.

Da skal retten ta stilling til påstanden om at videre avl på de to rasene i Norge vil skje i strid med dyrevelferdslovens paragraf 25 hvor det går fram at oppdrettere og raseklubber skal sørge for god dyrehelse og robuste dyr i sin virksomhet.

Ensidig oppdrett

Dyrebeskyttelsen skriver i søksmålet at den mener det ikke lenger er mulig med lovlig oppdrett av de to hunderasene fordi klubber og oppdrettere for lenge har drevet avl på utseendet til hunderasene. Dette skal ha skapt dyr med handikap som generelle pusteproblemer og at de ikke lenger er i stand til å føde valper på naturlig måte.

Den ensidige oppdretten med tanke på utseende, i stor grad ved å bruke dyr som står nær hverandre i slekt, har også ført til andre sykdommer som hjertefeil og nevrologiske lidelser, skriver Dyrebeskyttelsen i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett.

– Slik Dyrebeskyttelsen Norge ser det har utviklingen gått så langt for engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel at det å videreføre rasene i deres nåværende form – innenfor rasens gjenværende genetiske materiale – skjer i strid med dyrevelferdsloven paragraf 25, skriver advokat Emmanuel Feinberg i prosesskriftet til retten.

Ekspertvitner

På vegne av seg selv og de saksøkte medlemmene forsøkte Norsk Kennel Klub i april å få hele det sivile søksmålet avvist av retten. Oslo tingrett kom da imidlertid til at Dyrebeskyttelsen hadde «et reelt og aktuelt behov for å få spørsmålet om lovligheten av fortsatt avl på de to hunderasene avklart for domstolene».

I det nye prosesskriftet til domstolen skriver advokat Geir Lippestad at de saksøkte vil føre vitnemål fra fem forskere og veterinærer, hvorav en er engelsk ekspert på luftveislidelser blant kortsnutede hunder. Også professor Frode Lingaas fra veterinærhøyskolen og seksjonssjef Torunn Knævelsrud ved avdelingen for dyrevelferd i Mattilsynet er nevnt som vitner.

– Når det gjelder de saksøkte oppdretterne kan vi ikke se at det foreligger noe konkret dokumentasjon på at dyr benyttet i avl ikke har god helse. Tvert imot har de saksøkte dokumentert god helse på dyrene som benyttes i avl, skriver Lippestad.

Driver ikke oppdrett

Advokaten mener det er usikkert om to raseklubbene og Norsk Kennel Klub kan dømmes i saken ettersom de ikke driver verken avl eller oppdrett.

– De saksøkte parter er tydelige på at enkelte hunder innenfor de aktuelle hunderasene har helseutfordringer. De er derimot sterkt uenig at samtlige hunder av de to rasene lider av så stor grad av alvorlige lidelser og helseutfordringer at videre avl strider mot dyrevelferdsloven, skriver Lippestad.

– Et svik

Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet med søksmålet i nærmere tre år. I en pressemelding organisasjonen sendte ut torsdag, sier daglig leder Åshild Roaldset at saken nå havner i retten fordi partene er uenige om hva som er akseptabel sykdomsbyrde for hundene.

– Det er på tide at vi tar i bruk dagens vitenskap og dagens teknologi til hundenes beste. Det er et svik mot hundene våre at vi ikke gjør vårt beste for å avle dem friske, til gode, lange liv, sier Roaldset.