Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde er helt klar:

– Oslo er i en boligkrise, og den er politisk skapt.

Hun tror krisa bare blir verre, om det ikke tas grep. Nordby kritiserer dagens byråd for manglende boligbygging, men får svar på tiltale fra Arbeiderpartiets Agnes Nærland Viljugrein:

– Det hjelper ikke å bygge, man må ta i bruk politiske verktøy også, sier hun.

Kritiserer manglende boligbygging

– Det eneste som hjelper er å bygge, slår Nordby Lunde fast.

Oslo Høyres leder avfeier Arbeiderpartiets forslag om et tredje boligmarked, med husleieregulering, innstegsboliger og økt skatt på boligspekulasjon.

– Det blir det jo ikke flere boliger av det!

Hun viser til at det bør reguleres og bygges rundt 4000 boliger i året for å møte etterspørselen i Oslo.

– Da jeg satt i byrådet skammet jeg meg over at vi ikke klarte å oppnå dette målet, og utviklingen går ikke raskt nok, forteller hun og legger til:

– Etterslep på boligbygging er den politisk skapte krisen i boligmarkedet.

– Arbeiderpartiets politikk fungerer jo åpenbart ikke

Tidligere denne uka skrev Avisa Oslo om Hanna Asefaw, som er født og oppvokst i Oslo, men har mista trua på kjøpe bolig i sin egen hjemby. Prisene er rett og slett for høye.

– Slik det er i dag, så er byen blitt for dem som har mest. For dem som har eid i generasjoner, og for store utleiefirmaer som tjener seg rike på å utnytte folk, mente hun.

Nordby Lunde har forståelse for Asefaws frustrasjon over vanskene med å komme inn på boligmarkedet i Oslo, men er uenig i venstresidens og Arbeiderpartiets fremstilling av dagens boligmarked:

– De fremstiller det som om markedet bare styrer på egen hånd, men det stemmer ikke. Det er nettopp dagens politiske håndtering som er problemet. Arbeiderpartiets politikk fungerer jo åpenbart ikke.

Vil skrote leilighetsnormen

Nordby Lunde hevder at det også ligger politiske vedtak bak problemet:

– Bolignormen som ble innført i 2007 har vært feilslått, sier hun.

Ved å regulere hvor mange små leiligheter man kan bygge i indre by ville man unngå. Ingen leiligheter være på mindre enn 35 kvadrat, maks 35 prosent av leilighetene som bygges kan være mellom 35 og 50 kvadratmeter, og minst 40 prosent må være over 80 kvadratmeter.

– Intensjonen var god, men resultatet har blitt at man har fjernet det første trinnet inn på boligmarkedet for mange. I stedet kjøper utleiere leilighetene, og deler dem opp i kollektiv, og folk bor enda trangere.

Nå vil Nordby at man lærer av sine feil, og går videre.

– Det er på tide å skrote leilighetsnormen, mener Lunde.

Mener Høyre ikke stiller opp for vanlige folk

Oppfordringen om å skrote leilighetsnormen i indre by får Agnes Nærland Viljugrein (23) i Arbeiderpartiet til å steile:

– Er svaret fra Høyre at folk skal bo dårligere? spør hun, og legger til:

– Å fjerne leilighetsnormen kommer ikke til å gjøre noe med boligprisene, det kommer fortsatt til å være dyrt. Det overrasker meg at høyre ikke vil stille opp for vanlige folk, men gladelig stiller opp for de utleierne som tjener på å kjøpe dyre bøttekott og leie dem ut til studenter som meg.

Viljugrein har selv vokst opp i Oslo, på Tøyen, hvor vi møter de to politikerne. Hun kjenner seg igjen i Hanna Asefwas dystre beskrivelser av boligmarkedet:

– Jeg kommer aldri i livet til å kunne kjøpe min første bolig der jeg vokste opp, sier hun.

– Vi må ha styring, ikke bare bygging.

Viljugrein står som sjuende kandidat for Arbeiderpartiet i Oslo, og vil gjøre drastiske endringer i boligmarkedet i Oslo.

– Vi må slutte å løpe bolighaienes ærend, og heller sette vanlige folk først i boligpolitikken. Nå er det deres tur.

– Helt siden 80 – tallet har man fjernet reguleringene på boligmarkedet og vi har fått færre og færre politiske virkemidler.

Nå vil hun ha en annen politikk. Hun mener at det ikke holder å bygge mer, selv om hun er uenig i kritikken fra Nordby Lunde:

– Slik det er nå, så er det umulig for unge og folk med vanlig arbeiderlønn å få kjøpt i Oslo. Det er ikke tilfeldig hvem som leier og hvem som eier. De som tvinges til å leie, taper penger i lengden. Det skaper økte forskjeller i byen.

– Ja, det må bygges mer, men vi må også ha andre verktøy for å hindre markedet i å løpe løpsk slik det gjør nå. Vi i Arbeiderpartiet vil rydde opp i det leiemarkedet Hanna beskriver, vi vil se på mer sosiale boformer, og vi vil bevilge mer penger til husbanken slik at den kan benyttes som et verktøy for at folk skal komme seg inn på boligmarkedet, sier hun og legger til:

– Det skal være mulig for vanlige folk å bo i Oslo. Og da må vi ha styring, ikke bare bygging.