– Digital behandling er kommet for å bli, sier Nilssen og Øverland.

– I kommunen har vi også måttet bli vant til å gjøre mye av arbeidet over video, forteller Ingeborg Berg Nilssen som til vanlig jobber som kommunepsykolog. Videre sier hun at arbeidet som kommunepsykolog skiller seg fra arbeidet i Psykologkontakten som primært tilbyr tjenester knyttet til samtaler og terapi.

Bjarne Husum Øverland arbeider til vanlig på Oslo universitetssykehus (OUS), hvor det meste av konsultasjonene foregår over video:

– Forskjellen er først og fremst at folk kan ta kontakt direkte med oss i Psykologkontakten og sådan ikke behøver henvisning fra fastlegen, sier han.

Søt musikk på skolen

Paret sier at de har opplevd oppstarten av den digitale tjenesten som positiv. De traff hverandre da de studerte i Tromsø og sier at de etter hvert så et behov for en lett tilgjengelig tjeneste som er smittevennlig.

– Først var vi litt skeptisk innstilt og lurte på om det kom til å oppleves «nært nok» men vi må virkelig si at det har vært en positiv overraskelse, sier Husum Øverland.

De traff hverandre da de studerte i Tromsø og bor nå i Oslo:

– Vi møttes på psykologstudiet i Tromsø i 2013. Det ble raskt søt musikk mellom oss der, og nå har det også blitt en virksomhet av det, sier Berg Nilssen.

De forteller at gjennom å tilby tjenester på nett er de tilgjengelige for alle som ønsker å prate med psykolog. De føler et ansvar til å delta i den nasjonale dugnaden:

– Vi som helsepersonell har også et ekstra ansvar å ta denne dugnaden som hele Norge er blitt oppfordret til å delta på, og da skulle det bare mangle at vi gjør det vi kan for å tilpasse oss.

Videre sier de at digital behandling var planlagt før pandemien inntraff, og spår at det ikke vil forsvinne med det første:

– Når det er sagt, så har pasientorganisasjonene allerede før korona etterspurt mer digital behandling da dette for mange oppleves som mer fleksibelt. Vi er ikke i tvil om at dette formatet er kommet for å bli, sier Berg Nilssen.

Viktig å møte pasienter både fysisk og digitalt

Overgangen fra fysiske konsultasjoner i helsevesenet til digitale plattformer kan virke som at har kommet for å bli. Likevel understreker Berg Nilssen viktigheten av de fysiske møtene med pasientene:

– Jeg tror ikke fysiske møter vil forsvinne, da det rett og slett er upraktisk for enkelte å ha samtalene sine over video.

Hun sier videre at det kan være utfordrende for enkelte å snakke åpent om ting:

– Det kan for eksempel være de som bor tett på familie som de ikke ønsker at skal lytte til samtalene deres.

Berg Nilssen og Husum Øverland tror at det kan være ulike grunner til at noen kanskje vegrer seg til å ta kontakt med helsetjenestene:

– Noen opplever det som en stor terskel. For noen er det en helt ny setting som jo kan gi ubehag, mens andre kan få negative tanker rundt hvordan det kan bli og hvordan psykologen er, sier Husum Øverland. Berg Nilssen utdyper:

– Dette er vi psykologer vant til å håndtere, så da er min anbefaling å sette ord på disse tankene når man møtes for første gang. Mitt inntrykk er at de fleste opplever det som trygt når de først kommer i gang.

Ikke krav til henvisning fra lege

Oppfordringen fra psykologene er at man er åpen og våger å være sårbar for å få utløp for vanskelige tanker eller følelser:

– Å være åpen med de rundt seg er noe vi alle kan og bør øve mer på for vår egen del. Det kan til og med være fint og godt for den man er åpen til, da det å hjelpe og støtte andre også er helsefremmende, sier Husum Øverland.

På Psykologkontakten.no har de konsultasjoner flere ganger i uken, og paret sier at de opplever at terskelen for videoterapi virker lavere:

– Enten fordi man engster seg for sosiale settinger, eller fordi man opplever det som godt å være hjemme i kjente og trygge omgivelser, sier Berg Nilssen.

På nettsidene deres tilbys det videokonsultasjoner med psykolog uten krav om henvisning fra fastlege:

– Det vil si at hvem som helst kan gå inn å booke en time hos oss. Det stilles ingen krav til at man må ha noen diagnose eller må ønske langvarig oppfølging, forklarer Husum Øverland.

Økning i psykiske helseplager

Studenter er en av gruppene i samfunnet som har merket nedstengningen veldig hardt. Regjeringen har bedt en ekspertgruppe, ledet av psykolog Peder Kjøs om å se på konsekvensen pandemien har hatt, blant annet for folks psykiske helse:

– Blant studenter er én av tre ensomme og én av fire er ikke fornøyde med livet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i pressemeldingen om tiltak for psykisk helse.

Gruppen skal se på konsekvenser av pandemien for livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk i befolkningen.

– Den ferske rapporten fra Kjøs-utvalget viste at folket har vært ganske motstandsdyktige i denne tiden. Noen grupper som har vært utsatt fra før, har opplevd betydelige øke psykiske helseplager, sier Husum Øverland, og legger til:

– Helseforetakene rapporterer også om flere henvisninger og økt omfang av alvorlige tilstander blant barn og unge.

– For tidlig å si noe om langtidseffektene

Oslo og Bergen har kjent på den største belastningen. Der har smitteverntiltakene vært strengest, og det er usikkert hva konsekvensene av tiltakene er:

– Det er imidlertid for tidlig å si hvordan langtidseffektene av smitteverntiltakene vil være, slår Husum Øverland fast.

Hos Psykologkontakten jobber det psykologer med ulik kompetanse, og hver av psykologene jobber ut fra ulike modeller som er godt utprøvd i forskingen:

– Noen av oss er mer psykodynamiske og emosjonsfokuserte i stilen, mens andre driver med det vi kaller for kognitiv terapi.