Det er det laveste antallet siden slutten av juni, viser Ruters situasjonsrapport, som ble publisert torsdag.

Siden sommeren har passasjertallet stort sett ligget mellom 70 og 80 prosent av normalnivået. Den foreløpige toppen i år var på 81 prosent, før den har stupt de to siste ukene.

Det er færrest som reiser i ukedagene, mens belegget er noe høyere i helgene. Ruter gir ikke ut tall for reisende fordelt på transportmiddel og geografisk område, slik de gjorde tidligere i pandemien.

Rapporten er den første som omfatter dagene etter at regjeringen på ny foretokk en nedstenging av landet, og alle som har mulighet til det skal jobbe på hjemmekontor.

I høst har det vært skrevet mye om Ruters økonomiske situasjon. Gjennom hele pandemien har staten kompensert selskapet for bortfall av billettinntekter. Da Norge gjenåpnet i slutten av september, ble det etter hvert klart at staten ønsket å kutte denne støtten fra og med nyttår.

Da var kun 8 av 10 passasjerer tilbake på busser, T-baner, trikker og tog. Ruter ønsket mer tid til å omstille seg til normalen.

Den krangelen ble avsluttet da det ble klart at kompensasjonsordningen fortsetter, med tanke på den økte smitten i Norge den siste tiden.

Hvor lenge ordningen skal vare, er usikkert. Samferdselsdepartementet har ikke besvart Avisa Oslos spørsmål om det ennå.

Nå kan du spare tusener på å pendle: Høyre og MDG frykter alvorlige konsekvenser