Rødts representanter drar sakligheten i boligdebatten ned til de laveste nivåer.

Vi har ikke foreslått at det skal bygges leiligheter på 15-20 kvadratmeter, men er derimot åpne for 25-30 kvm med gode fellesarealer. Å sammenligne dette med 1800-tallets arbeiderboliger er jo helt håpløst. Det var trange, mørke boliger uten toalettfasiliteter med klaskedo i oppgangen.

Seriøst Rødt, la oss forholde oss til 2000-tallet.

Innlegget til Rødt:

Les også

Folk med vanlig inntekt har også krav på et godt bomiljø

Videre mener de at mindre leiligheter vil gå utover livskvaliteten til vanlige Oslo-borgere, og mindre plass til barnefamilier. Jeg tror Rødt bør lese seg opp på Oslostatistikken og demografisammensetningen i Oslo. For det første er flertallet av husholdningene bestående av en eller to personer. For det andre er det befolkningsgruppen over 50 som øker de neste 20 årene. Barn- og ungdomskullene er stabile med lite eller ingen vekst.

Det er altså ikke først og fremst for barnefamilier vi trenger å øke boligbyggingen. Mangelen på boliger fremover er til studenter, førstegangskjøpere og eldre. Skaffer vi gode hensiktsmessige boliger til eldre, vil disse flytte ut av sine leiligheter, rekkehus og eneboliger, som da fristilles for barnefamiliene.

Direkte feil om østkanten

Rødt påstår at Høyre ikke vil fortette på vestkanten, og begrunner det med den nye småhusplanen. Dette er jo totalt skivebom. For det første vil det fortsatt være åpent for fortetting i «eplehagene.» For det andre er det flere store utviklingsprosjekter på Lysaker, Bestum/Vækerø, Skøyen, Montebello, Smestad, Røa og Slemdal, i tillegg til utvidelser av Universitet og sykehus i Oslo vest. Så får vi høre at vi vil bygge høyere og tettere på østkanten, det er direkte feil.

Vi var pådrivere for å ta ned utnyttelsen på Rødtvet og foreslo større innslag av rekkehus. Prosjektet på Økern er hverken tett eller høyt og en stor park skal anlegges. Problemet er vel heller at Rødt motsetter seg veldig mange prosjekter, og det vil bety færre boliger og enda høyere priser.

Les også

Groruddalen trenger ikke først og fremst flere store boligmaskiner

Ustabile boforhold?

Rødt spør retorisk om ikke «sykepleiere, lærere, butikkansatte og andre med helt vanlig inntekt også har krav på gode bomiljøer?» Selvsagt. Problemet er at store boliger har en pris som er for høy, noe sykepleierindeksen viser. Mindre leiligheter med gode rause fellesarealer vil være rimeligere, og dessuten er det et positivt sosialt poeng i kampen mot ensomhet, som er blitt et tema i storbyen Oslo.

Så mener de at det skaper ustabile boforhold, men hvorfor det? At yngre mennesker kommer seg inn i boligmarkedet for så etter hvert kanskje får en samboer, bedre lønn, sparer og selger til en ny førstegangskjøper er da bare positivt og en del av den dynamiske mangfoldige byen - slik vi alle sammen har startet boligkarrieren vår.

Et problem som mange har er at boliglånsforskriften er streng og de har vanskeligheter med å finansiere kjøpet, selv om de enten har bra nok lønn eller noe egenkapital. Her kommer de forskjellige boligfinansieringsordningene til blant annet OBOS og Fredensborg eiendom inn. Det er tiltak som faktisk monner, i motsetning til byrådets planer om en «tredje boligsektor», en visjon som fortsatt bare er en visjon, etter åtte år.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Oslo trenger flere rimelige boliger. Det gir ikke høyhusene

Les også

Oslofolk er rause. De orker ikke den negative nedsnakkingen

Les også

Den vakre bydelen «på høyden mellom Nordstrand og Kolbotn»

Les også

Innsiden av kaninburene er og blir en katastrofe