Dermed sted smitten på sykehjemmene fra 108 til 148 på et døgn. Sykehjemsetaten har ikke gått ut med hvordan det siste døgnets 40 smittede fordeler seg mellom beboere og ansatte.

Lørdag ble det innført strenge tiltak i Oslo og ni andre kommuner på Østlandet, i forbindelse med utbruddet av det britiske, muterte viruset i Nordre Follo.

Innfører besøksforbud

Sykehjemsetaten i Oslo kommune har innført strenge besøksrestriksjoner for byens sykehjem og helsehus. Fra og med lørdag er det besøksforbud på byens sykehjem. Forbudet gjelder foreløpig frem til 31. januar, men det gjøres unntak for besøk til beboere som er i siste fase av livet.

Det opplyser direktør for samfunnskontakt ved sykehjemsetaten i Oslo kommune, Henrik Mevold.

– Nå er vi midt i en vaksinasjonsperiode, og da har vi kommet med en anbefaling om at pårørende skal unngå besøk i størst mulig grad. Det er nå innført besøksstans ut neste uke, men vi kommer fortsatt til å tilrettelegge for besøk for beboere som for eksempel er i siste fase av livet. Nytt av i dag er at alle besøkende bør teste seg på forhånd og være i stand til å legge frem negativ test, dersom det lar seg gjøre, sier han.

Venter på prøvesvar fra FHI

Mevold forteller at opp mot jul var situasjonen en helt annen enn den er i dag ved byens sykehjem. Det var nesten ingen smittetilfeller blant beboere og ansatte, og man så for seg å komme raskt i gang med vaksinering da det var tid for det. Gjennom julen så man en økning i smitte og etter jul økte tallet kraftig.

– Det vi reagerte på etter jul var at det ble veldig mange tilfeller på kort tid der smitten kom inn. Derfor sendte vi 4. januar en rekke tester til FHI for å få de testet for den muterte varianten. Her venter vi fortsatt på svar.

FHI har opplyst at analysen normalt tar en til to uker, men har varslet at de nå tar i bruk metoder skal kunne redusere tidsbruken.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) opplyste lørdag at kommunen til nå har fått bekreftet 20 tilfeller av det muterte viruset. 17 av disse har bostedsadresse i kommunen.

– Vi tar høyde for at vi kan ha fått den muterte versjonen inn på sykehjemmene, sier Mevold.

149 smittede på sykehjem

For de ansatte ved sykehjemmene er dagens situasjon mer dramatisk enn noensinne. I tillegg til at flere beboere ved byens sykehjem per fredag 22. januar er smittet, er hele 80 ansatte også registrert smittet.

Mevold forteller at dette er det høyeste antallet siden pandemien startet:

– Nå er vi i en situasjon der vi har mer smitte enn noen gang på sykehjemmene, sier han.

Det er særlig Solvang Helsehus og Uranienborghjemmet som er hardt rammet. Mevold forteller at de opplever rask spredning blant både ansatte og smittede.

80 ansatte bosatt i Nordre Follo

– I tillegg til dette har vi 80 ansatte med bostedsadresse i Nordre Follo. Flere av disse skulle vært på jobb i helgen, legger han til.

Mevold forteller at det jobbes intenst med å dekke opp bemanningen.

– Vi har klart å dekke opp helgen og vi jobber med den kommende uken, sier han.

Et kappløp

Helsebyråd Robert Steen beskriver situasjonen nå som et kappløp mellom vaksine og virus. Hittil er alle sykehjemsbeboerne i Oslo vaksinert med første dose, og 400 har fått sin andre vaksinedose.

– Vi nærmer oss slutten på første runde på de aller eldste og de aller mest sårbare. Men så må man vente tre uker på andre dose, og så må man vente enda en uke før vaksinen er effektiv, sier Steen.